Categoriearchief: Boekhoudblog

Mijn artikels uit de boekhoudwereld

Stap 7: Organiseren van uw financiële administratie

Beste Starter

U heeft enige tijd geleden mijn e-book: Een administratieve wegwijzer in 7 stappen gedownload. Een e-book om u als starter de weg te wijzen in de administratieve en boekhoudwereld. Of u heeft via sociale media dit artikel gevonden, download dan even het e-book en u bent weer helemaal bij.

In de volgende artikels vindt u tips, weetjes en updates over de verschillende stappen. Stap 7: Organiseren van uw financiële administratie

‘Dwaasheid die organiseren kan, is de gezworen vijand van de orde.’ Georges Duhamel

 Als u het woord organiseren opzoekt in de woordenboek:

 • regelen en laten ontstaan Synoniemen: arrangeren beleggen
 • [ov] een bepaalde structuur aanbrengen. • [ov] iets, vaak een evenement, tot stand brengen.
 • Het proces van identificeren, verdelen en groeperen van uit te voeren werk; definiëren van verantwoordelijkheden, delegeren van bevoegdheden en vaststellen wie aan wie rekenschap moet geven, om mensen in staat te stellen zo efficiënt en effectief mogelijk samen te werken bij het bereiken van vooraf vastgestelde doelen.
 • Catalogiseren 2) Initiëren 3) Inrichten 4) Jatten 5) Op touw zetten 6) Ordenen 7) Regelen 8) Stroomlijnen 9) Tot stand brengen 10) Versieren 11) Voorbereiden

Maar wat betekent het nu eigenlijk het organiseren van uw boekhouding.

Er zijn verschillende methodes die werken:

 • Een vaste dag per week zelf aan uw administratie werken;
 • Een Virtual Assistant (VA). U vindt hen in alle vormen, als zelfstandige freelancer, ondernemingen, samenwerkingen en ook in het buitenland. Zoek maar eens online.
 • Iemand in dienst nemen (deeltijds), zodra het financieel kan.
 • Uw boekhouder vragen om ook het administratief gedeelte voor zijn rekening te nemen.

Aan u om de beste methode te vinden voor u en uw onderneming. Een draaiende administratie en boekhouding is een werkende onderneming. Naar mijn ervaring zijn deze ondernemers ook de meest succesvolle.

Tips: Weet wat er speelt in de administratie en boekhouding. Ook al besteedt u dit uit. Het blijft uw onderneming en dus uw verantwoordelijkheid.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Belastingen optimaliseren deel 2: Tips

Belastingen optimaliseren deel 2

Giften

Voordeel

Een belastingvermindering van 45% van het giftbedrag.

Voorwaarden

 • De gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging;
 • De gift is gegeven aan een erkende instelling door minister of opgenomen door wet;
 • Gift is in geld.
 • Uitzondering: Gift kan ook in kunstwerken als ze gegeven zijn aan Rijksmusea, Gemeenschappen en Gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn op voorwaarde dat ze in een museum terechtkomen;
 • Of als het gaat om kunstwerken waarvan de Minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten;
 • Of als de Minister van Financiën hun geldwaarde heeft vastgesteld.

Bewijs

De instelling reikt een kwijtschrift uit voor de giften die zij ontvangen heeft.

Hypothecaire lening

Voor 01 januari 2016 was dit een federaal bevoegdheid, nu is dit een bevoegdheid van het Vlaams Gewest)

Lening afgesloten voor 01/01/2016 gelden de oude systemen en deze blijven gelden.

Lening afgesloten vanaf 01/01/2016 is er de geïntegreerde woonbonus.

Om uw fiscaal voordeel optimaal te benutten, maakt u best gebruik van de wizards aanwezig op Tax-On-Web.

Kinderopvang

Voordeel

U mag voor 2017 (aanslagjaar 2018) maximaal 11,20 euro per opvangdag en per kind jonger dan 12 jaar (of jonger dan 18 jaar bij een zware handicap) inbrengen als uitgaven. De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven. 

Voorwaarden

 • Het gaat over de uitgaven aan kinderopvang buiten de normale lesuren voor uw kinderen tot ze effectief 12 jaar oud worden;
 • De opvangkosten zijn voor kinderen ten uwe laste;
 • De kinderopvang kan in België of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gebeuren;
 • U heeft een beroepsinkomen;
 • De kosten moeten betaald zijn aan een erkend opvangcentrum.

Bewijs

Een attest al dan niet uitgereikt door het opvangcentrum met volgende gegevens:

 • Echtheid en het totale bedrag van de uitgaven
 • Volledige identiteit of benaming van de personen, scholen, instellingen en openbare besturen waaraan de uitgaven voor de opvang worden betaald
 • De naleving van de voorwaarden tot de aftrek van de uitgaven voor de opvang.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Stap 6: Verplichtingen boekhouding, btw en fiscaliteit

Beste Starter

U heeft enige tijd geleden mijn e-book: Een administratieve wegwijzer in 7 stappen gedownload. Een e-book om u als starter de weg te wijzen in de administratieve en boekhoudwereld. Of u heeft via sociale media dit artikel gevonden, download dan even het e-book en u bent weer helemaal bij.

In de volgende artikels vindt u tips, weetjes en updates over de verschillende stappen. Stap 6: Verplichtingen boekhouding, btw en fiscaliteit

‘Een mens die alleen was in het heelal had geen enkel recht, maar enkel verplichtingen.’ Simone Weil

Een boekhouding voeren is het registeren van alle inkomende en uitgaande documenten van uw onderneming.

Maar hoe registert u deze documenten: Excel of met een boekhoudprogramma?

Excel is gratis en betrouwbaar, maar u heeft wel een goede kennis nodig van Excel. U moet namelijk uw boekhouding, dus concreet gezien uw aankoop- en verkoopdagboek in de juiste structuur verwerken.

Een goed boekhoudprogramma vindt u gemakkelijk online, maar daar hangt een kostprijs aan vast. Ook zijn er enorm veel boekhoudprogramma, dus is het moeilijk om als starter het passende boekhoudprogramma te vinden.

In theorie kan een ondernemer met een beetje kennis perfect zelf zijn boekhouding voeren, maar het is tijdrovend. Bovendien moet uw boekhouding juist zijn, anders krijgt u bij controle problemen. Ook verandert de wetgeving regelmatig en kan u bepaalde fiscale voordelen mislopen.

Bent u overtuigd? Een boekhouder is een meerwaarde voor uw onderneming. Hij of zij kan u adviseren voor een boekhoudprogramma of kan u Excel-sjablonen aanreiken. Eveneens volgt hij de laatste wetgeving en weet hij perfect welke belastingvoordelen u kan toepassen. Bovendien is zijn prijs voor het voeren en/of controleren van uw boekhouding een (aftrekbare) beroepskost.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

De voorafbetalingen van de vennootschapsbelasting

Voorafbetaling: antwoord op de volgende vragen wie, wanneer, welk bedrag, hoe betalen en waarom?

Wie?

 • Een Belgische vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting;
 • Buitenlandse vennootschap met het doel om winst te maken, onderworpen aan de Niet-inwoners belasting.

Uitzondering: Een kleine vennootschap die minder dan drie jaar bezig is.

Wanneer betalen:?

Voorafbetaling 1 tegen 10/04/2018

VA2 tegen 10/07/2018

VA3 tegen 10/10/2018

VA4 tegen 20/12/2018

Indien u te laat betaald, wordt de voorafbetaling naar het volgende kwartaal overgezet.

Welk bedrag?

 • Door hun inkomsten van het jaar te schatten;
 • Daarop de verschuldigde belasting te berekenen;
 • Deze belasting vermenigvuldigen 103/100;
 • Eventueel de verminderingen aftrekken (voorheffingen);
 • Het bepaalde jaarbedrag aan belastingen delen door vier;
 • Deze uitkomst op een tiental afronden:
 • Dit bedrag ieder kwartaal storten.

De vennootschap kan voor een andere verdeling voor haar stortingen kiezen.

Hoe eerste voorafbetaling?

 • Betaal via een bankrekening op naam van de vennootschap;
 • Betaal naar BE20 6792 0023 3056 BIC: PCHQ BEBB van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen;
 • Typ bij “Naam en adres van de begunstigde”: Dienst “Voorafbetalingen – Vennootschappen”;
 • Gebruik bij mededeling: de gestructureerde mededeling berekend op basis van het ondernemingsnummer via Module gestructureerde mededeling of gebruik de vrije zone en typ het ondernemingsnummer.

Na deze eerste betaling ontvangt u telkens een uitnodiging tot betaling van de voorafbetaling voor de vervaldagen. Gebruik de toegevoegde gestructureerde mededeling.

Waarom?

Als de onderneming geen voorafbetaling doet, riskeert men een belastingvermeerdering. De overheid wil u zo aanzetten om sneller te betalen en niet te wachten tot het aanslagbiljet. Ook voor wie wacht tot oktober of december, ontsnapt niet meer aan de boete en betaalt een (gedeeltelijke) verhoging.

Deze belastingvermeerdering wordt berekend op het inkomen van het boekjaar afgesloten volgens kalenderjaar of het boekjaar dat afgesloten wordt voor 31/12/2018 voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018).

Tarief: Door een maatregel van de belastinghervormingen verhoogt de boete van 2,25% naar 6,75%

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Stap 5: Verzekeringen

Beste Starter

U heeft enige tijd geleden mijn e-book:  Een administratieve wegwijzer in 7 stappen. Een e-book om u als starter de weg te wijzen in de administratieve en boekhoudwereld. Of u heeft via sociale media dit artikel gevonden, download dan even het e-book en u bent weer helemaal bij.

In de volgende artikels vindt u tips, weetjes en updates over de verschillende stappen. Stap 5: Verzekeringen

‘De grote gebouwen waarin de verzekeringen huizen, hebben ze te danken aan de kleine lettertjes.’ Wim Kan

Enkele tips verzekeringen:

 • Vergelijk de prijzen en meerwaarde van de verschillende verzekeringen. De volgende website kan u hierbij helpen: Alles over verzekeringen
 • Laat u bijstaan door een onafhankelijke verzekeringsexpert.
 • Bepaal goed de waarde van wat u verzekerd (huis, inboedel, handelsgoederen, wagen)
 • Lees uw verzekeringscontracten goed na.
 • Doe elke jaar een controle op uw lopende verzekeringen of ze nog wel allemaal passen bij uw huidige situatie.
 • Maak elke jaar een afspraak met uw verzekeringsexpert.

 

Update pensioensparen

POZ = Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen

Voor wie

 • Voor vrije beroepers in hoofd- en bijberoep.
 • Zelfstandige met een eenmanszaak in hoofdberoep of in bijberoep die minstens drie jaar actief zijn en voldoende sociale bijdragen betalen.
 • Meewerkende echtgenoten
 • Zelfstandige helpers

Interessant voor bovenstaande zelfstandige met een minimum netto jaarinkomen van 30.000 euro en al een VAPZ afgesloten hebben.

Voordelen POZ

 • Premie is een beroepskost, dus aftrekbaar.
 • Belastingvermindering van 30%
 • Goed rendement
 • Perfect combineerbaar met andere pensioensparen formules.

Meer spaarmogelijkheden: U mag tot 80% van uw totale pensioenopbouw van je gemiddelde inkomen van de laatste drie kalenderjaren sparen, gerekend met VAPZ en POZ.

Wanneer

Wetsontwerp is gestemd. Binnenkort verschijnt het in het staatsblad, na handtekening van de koning. Vanaf 01/07/2018 zou u een POZ kunnen afsluiten.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen