Categoriearchief: Boekhoudblog

Mijn artikels uit de boekhoudwereld

Waarde van een adviseurboekhouder

Leest u weleens dat ondernemers de waarde of nut niet inzien van een boekhouder. Of hoort u hen klagen dat boekhouders te duur zijn. Ze herkennen het als een onnodige kost, want een beetje boekhouden dat kan toch iedereen. Of niet soms?

Waarde

Maar de waarde van een boekhouder zit hem niet in de prijs van de boekhouder, maar wat voor advies de boekhouder u kan geven om uw onderneming te laten starten. En dan te laten groeien. Dat is toch iets wat elke ondernemer wil. U toch ook?

Een boekhouder doet veel meer dan alleen maar uw gegevens inboeken en aangiftes indienen. Hij of zij is een vertrouwensfiguur. Iemand die u en uw onderneming kent en gepast advies kan geven. De boekhouder hoort de eerste adviseur te zijn die u als ondernemer contacteert bij vragen rond uw onderneming. Bovendien is de boekhouder ook de beste persoon om uw cijfers te optimaliseren zodat u minder belastingen moet betalen.

Prijs

Natuurlijk betaalt u een bepaalde prijs voor deze unieke adviseur. De prijs hangt af van de jaren ervaring. Hoe meer ervaring, hoe hoger de prijs. Ook volgt elke boekhouder meerdere opleidingen per jaar om u de best mogelijk adviezen te kunnen geven.
Er zijn verschillende manieren waarop een boekhouder kan factureren.

1) Op basis van gewerkt uur

De boekhouder factureert gewoonlijk per kwartaal zijn werkelijk gemaakte kosten aan uw dossier. U weet zijn prijs per uur. Een nadeel is dat u moeilijk de kost vooraf kan inschatten. Een voordeel hierbij is dat u betaalt voor wat u vraagt en doorgeeft aan documenten.

2) Op basis van forfaitaire prijs

De boekhouder factureert hier per kwartaal of per jaar een afgesproken prijs voor uw dossier zoals vermeld op uw offerte. Een nadeel kan zijn dat u moeilijk kunt achterhalen voor wat deel u wat betaalt hebt, aangezien u een globale prijs krijgt. Ook moet u hier vergelijken met uw offerte ter controle. Een voordeel is dat u weet wat u gaat betalen en wat de waarde (voor welke taken) is.

Een laatste tip

Vraag altijd op welke manier uw boekhouder factureert en vraag een offerte, zodat u geen verrassingen krijgt na het kwartaal of na het boekjaar.

Besluit

Naar mijn mening zou elke ondernemer hoe groot of hoe klein hij ook is een boekhouder moeten hebben. Hij is uw eerste adviseur. Een waardevolle kracht achter de schermen van uw ondernemer. Samen met u werkt hij aan uw onderneming.

 

Akte van niet-beslag

Bent u een zelfstandige die zijn gezinswoning wil beschermen voor schulden van uw beroepsactiviteit? U weet namelijk dat u als zelfstandige hoofdelijk  aansprakelijk bent voor de beroepsschulden. Heeft u dan al gehoord van de Akte van niet-beslag of languit Verklaring van niet-beslagbaarheid voor de hoofdverblijfplaats zelfstandige.

De akte van niet-beslag is in het leven geroepen om zelfstandige een extra bescherming te geven. Concreet betekent dit dat schudeisers geen beslag kunnen leggen op de gezinswoning van de zelfstandige. De gezinswoning is de plaats waar men als gezin of alleenstaande gewoonlijk leeft. De feitelijke situatie  Elk zakelijk recht dat de zelfstandige geniet valt onder de bescherming. Zo volstaat het bijvoorbeeld dat hij een recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal op de woning heeft.

Wie?

 • Alle natuurlijke personen die zelfstandig zijn in België;
 • Zelfstandige in beroep;
 • zelfstandige bestuurders en zaakvoerder;
 • Gepensioneerde zelfstandige die na hun pensioen nog zelfstandige activiteiten uit oefenen.

Hoe?
U laat bij een notaris een akte verklaring van onbeslagbaarheid opmaken. In deze akte zal de notaris een gedetailleerde omschrijving van de gezinswoning geven. Als de zelfstandige gehuwd is, moet er rekening gehouden worden met het gekozen huwelijksstelsel.

Tegen wie bescherming?
U bent enkel beschermt tegen de schulden die ontstaan zijn bij uw activiteit als zelfstandige en na de inwerkingtreding van de akte van niet-beslag. Er is geen bescherming tegen een privé-schuld of schulden uit een misdrijf.

Wat bij gemengd gebruik?
Voor gemengd gebruik, met name wanneer iemand zijn woning deels privé, deels beroepsmatig aanwendt, wordt volgend onderscheid gemaakt :

 • minder dan 30% van de totale oppervlakte dient voor beroepsdoeleinden. De onbeslagbaarheid geldt ook op het gedeelte dat wordt gebruikt door de zelfstandige bij zijn activiteit.
 • 30% of meer van de totale oppervlakte dient voor beroepsdoeleinden. In dit geval zal de onbeslagbaarheid enkel gelden op het gedeelte van de woning dat als  gezinswoning wordt gebruikt, als men vooraf staturen opstelt van mede-eigendom.

Springplank naar zelfstandige

Vliegen

Bent u een werkzoekende met een werkloosheidsuitkering?

Maar u wilt het nest verlaten en vliegen als een zelfstandige. U heeft echter uw uitkering broodnodig. Dan is er de maatregel: Springplank naar zelfstandige. De overheid wil werkzoekenden stimuleren om als zelfstandige te beginnen. Tijdens één jaar mag u een activiteit als zelfstandige in bijberoep uit oefenen zonder dat u uw uitkering verliest.

Voorwaarden

 • Een werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangen;
 • Aangifte bij de RVA voor het begin van uw zelfstandige activiteit in bijberoep;
 • U hebt in de afgelopen zes jaar de activiteit niet uitgevoerd als zelfstandige in hoofdberoep;
 • Er mag geen personeel werkzaam zijn voor uw zelfstandige activiteit.

Regels

 • U mag geen artistieke activiteit uit oefenen;
 • De activiteit voert u als zelfstandige in bijberoep. Het aantal uren en de grootte van uw inkomen moeten beperkt zijn. De RVA beoordeelt per werkloze;
 • Werken als zelfstandige in bijberoep mag overdag, ’s avonds en in het weekend.

Plichten

 • U bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB;
 • U blijft beschikbaar voor een job als werknemer. Dat betekent dat u snel kunt solliciteren op een passende vacature. Als uw begeleider u een opleiding of begeleiding aanbiedt, u deze aanneemt. En dat u uw afspraken van de VDAB nakomt.
 • U heeft uw hoofdverblijfplaats in België en verblijft er ook werkelijk;
 • U bent niet arbeidsongeschikt verklaart.

Inkomen

Het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering zal verminderd worden met het deel van het bedrag van het dagelijks inkomen van de activiteit dat 13,98 euro overschrijdt (index 01/06/2017).
Bv: als het netto dagelijks inkomen van uw bijberoep 15 euro bedraagt, zal het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering verminderd worden met het verschil tussen 15 en 13,98, dus =1,02 euro.

Aangifte

Door RVA-formulier CI en C1C in te vullen doet u aangifte bij springplank naar zelfstandige, te vinden op de website van RVA.

Meer weten

Lees dan zeker de infobladen: “Mag u een nevenactiviteit uitoefenen gedurende uw tijdelijke werkloosheid?” nr. T45, “Mag u een nevenactiviteit uitoefenen gedurende uw volledige werkloosheid?” nr. T46 en “Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?” nr. T53.
Ook vindt u meer info op de website van de RVA: http://www.rva.be/nl/nieuws/uitoefening-van-een-bijkomstige-activiteit-tijdens-de-werkloosheid-voordeel-springplank-naar-zelfstandige

Tips beter organiseren van uw administratie

Veel starters vinden het moeilijk om hun administratie en boekhouding te organiseren. Deze taak komt helemaal achteraan op de To Do-lijst. Tot ze plots gecontacteerd worden door hun boekhouder dat het weer bijna tijd is om de btw aan te geven en te betalen. Hij vraagt dan ook de nodige documenten op. U geraakt dan lichtjes in paniek en begint alles bij elkaar te zoeken met de nodige drukte en soms nachtwerk tot gevolg.

Wilt u deze extra drukte vermijden? Gerust zijn dat de btw op tijd wordt ingediend en betaald kan worden, dus boetes vermijden? Eventueel tussentijdse cijfers kunnen opvragen?

Eigenlijke organiseren
Organiseren van uw administratie (en boekhouding) is eigenlijk eenvoudiger, dan het lijkt.

Tips: Hoe uw administratie organiseren

 • Open iedere dag uw post en klasseer deze op de dag zelf.
 • Creëer een vaste plaats (bureau) waar u uw administratie bewaart.
 • Een apart e-mailadres voor uw elektronische administratie zoals ontvangen en uitgaande facturen of als dit niet mogelijk is, maak een aparte map in uw mail.
 • Vraag steeds een factuur op naam van uw onderneming bij uw aankopen met juiste btw-nummer en bedrijfsnaam en -adres.
 • Hou ook uw kastickets bij waarvoor u geen factuur krijgt in een plastiek mapje of grote envelop en plak of niet deze op een leeg blad.
 • Heeft u een kassa? Noteer iedere dag uw inkomsten en uitgaven.
 • Doe betalingen op een vaste dag per week, zo vergeet u er geen te betalen. Werk eventueel met een vervaldatum in uw boekhoudprogramma.
 • Schrijf op de aankoopfactuur hoe deze betaald is en op welke datum.

Voorbereiding boekhouder

 • Noteer in het begin van het jaar in uw agenda wanneer u telkens de boekhoudstukken brengt naar uw boekhouder voor verwerking.
 • Zet ook in het begin van het jaar in uw agenda wanneer de btw betaald moet worden. Zo heeft u een extra controle.
 • Verzamel al uw aankoop- en verkoopfacturen en tickets, ook uw bankuittreksels en kassa’s (bij vennootschappen) voor uw boekhouder op datum en nummer.
 • Breng tijdig de boekhoudstukken naar uw boekhouder, zodat hij de tijd heeft om ze te verwerken voor uw btw-aangifte.

Zo, nu heeft u een goede leidraad om uw administratie op orde te houden en de samenwerking met uw boekhouder optimaal te houden. Luister ook eens naar uw boekhouder en vraag hem of haar hoe u uw boekhouding kan organiseren naar zijn manier van werken. Hoe efficiënter uw boekhouder kan werken, hoe minder uren hij aan uw dossier werkt.

Bent u een starter? Lees mijn e-book: Een administratieve wegwijzer in 7 stappen

Zoeken naar nieuwe boekhouder: Enkele tips

Zoeken naar een boekhouder als starter kan moeilijk lijken maar is het niet.
Eerst hoe gaat u uw boekhouder kiezen: lukraak, naar regio of neemt u een weloverwogen keuze. Een boekhouder die past bij u en uw onderneming. Een boekhouder die echt naar u luistert, u ondersteunt en de tijd neemt om uw vragen als starter te beantwoorden.

Hier enkele hulpvragen om u te adviseren bij uw keuze:

 • Welke regio;
 • Heeft de boekhouder een specialisatie nodig;
 • Geeft hij assistentie in uw opstartformaliteiten;
 • Raad of hulp met het organiseren van uw administratie;
 • Is hij of zij goed bereikbaar voor vragen;
 • Mogelijkheid tot zelf de boekhouding te raadplegen of cijfers op te vragen?
 • Welke ervaring heeft de boekhouder;
 • Krijgt u een offerte met een duidelijke prijs;

Na een eerste keuze, kan u meestal gratis een verkennend gesprek aanvragen. Neem de boekhouder die u aanspreekt en past bij uw onderneming. U, als ondernemer bent namelijk de geschikte persoon om te weten wat uw onderneming nodig heeft.

Tenslotte is uw boekhouder niet alleen de persoon die uw boekhouding voert en de btw aangeeft en jaarrekening of personenbelasting rapporteert, maar is hij ook uw adviseur. Hij kent uw cijfers en uw sector. Besef wel dat de boekhouder een adviserende en uitvoerende rol heeft, maar dat u uiteindelijk verantwoordelijk bent en blijft voor uw onderneming.

Bent u een starter? Lees mijn e-book: Een administratieve wegwijzer in 7 stappen