Kernwoorden in de boekhoudwereld

Heeft u soms moeilijkheden om uw boekhouder te begrijpen? Zijn de typische kernwoorden in de boekhoudwereld eerder Chinees dan Nederlands?

Graag help ik u op weg door deze lijst met verklarende kernwoorden in de boekhoudwereld met regelmatige updates. Update 1 op 23/05

Kernwoorden

Cijfers_en_boekje_in_blauw.png - 1.01 MB

 • Activa of Vaste activa (of bezittingen, investeringen): Een goed dat meestal lange tijd in uw onderneming blijft en daardoor afschrijfbaar is. In uw balans aan de rechterzijde bovenaan.
 • Aftrekbare btw: Btw op uw aankopen die u terug kan vorderen.
 • Afschrijven: Een vast actief dat lange tijd in uw onderneming blijft, kan u afschrijven. Voorbeeld: aankoop machine met een geschatte levensduur van 5 jaar. U kan dus ieder jaar 1/5 van het bedrag in kosten inbrengen (afschrijven).
 • Balans: is een overzicht van bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming.
 • Balansrekeningen: Op de MAR te vinden tussen klasse 1-4. De bedragen hierop zijn aan de linkerkant terug te vinden in de balans.
 • Btw-aangifte: Het aangeven van uw aftrekbare en verschuldigde Btw per kwartaal of maand via Intervat.
 • Credit: en vermeerdering van uw passiva of een vermindering van uw activa.
 • Debet: een vermeerdering van uw activa of vermindering van uw passiva.
 • Kapitaal: Het eigen geld van de vennoten/zelfstandigen die in de onderneming is gestort.
 • Klant: (400) Een zelfstandig of onderneming waaraan u een goed of dienst heb verkocht.
 • Klasse: een rekeninggroep van de MAR van 1 tot en met 7.
 • Kostenrekeningen: Deze rekeningen geven alle negatieve bedragen weer. Klasse 6
 • Leverancier: (440) Een zelfstandige of onderneming waar u een goed of dienst heb gekocht.
 • Eigen vermogen: Kapitaal en Reserves. Klasse 1
 • Inkomsten: Het geld dat daadwerkelijk wordt ontvangen op uw bankrekening of in uw kassa.
 • Investering: zie activa
 • Intervat: Website overheid om de btw aan te geven. https://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat
 • MAR of Minimum Algemeen rekeningstelsel: is een verzameling van boekhoudrekeningen die gebruikt worden in de boekhouding zoals 604000 Aankopen handelsgoederen.
 • Omzet: (70-74) Zie opbrengstenrekeningen
 • Opbrengstenrekeningen: Deze rekeningen geven alle positieve bedragen weer. Klasse 7
 • Passiva: Een schuld op meestal lange termijn. In uw balans aan de linkerkant bovenaan.
 • Rekeningstelsel: zie MAR en kan ook aangepast worden naar de specifieke noden van het bedrijf.
 • Reserves: Een bedrag dat de onderneming in klasse 1 heeft als back-up.
 • Resultatenrekening: Alle bedragen van klasse 6 en 7 met een uitkomst die de winst of verlies bepaalt.
 • Resultatenrekeningen: Op de MAR te vinden tussen klasse 6 en 7.  De bedragen hierop zijn terug te vinden in uw resultatenrekening.
 • Schulden: zie passiva
 • Uitgaven: Het geld dat effectief van uw bankrekening of uit uw kassa gaat.
 • Verschuldigde btw: Btw op verkopen die u moet betalen aan de overheid.
 • Vreemd vermogen: Leningen op lange termijn en schulden aan leveranciers; btw; rsz;
 • Wettelijk reserves: De wet legt vennootschappen op om een reservefonds aan te leggen. 5% van de jaarlijkse nettowinst tot 10% van het maatschappelijk kapitaal bereikt is.
 • Winst = Opbrengsten min kosten en min belastingen.
 • Verlies = Er zijn meer kosten dan opbrengsten.

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen