Belastingen optimaliseren: Deel 3

Belastingen optimaliseren Deel 3: Pensioensparen

Iedere maand een gedeelte of het gehele bedrag in één keer geeft u aan een bank of verzekeringsmaatschappij om te sparen voor een aanvulling op uw wettelijk pensioen.

Voordeel

Het bedrag waarvoor u een belastingvoordeel krijgt is beperkt. Voor 2017 is dit 940 euro. De belastingvermindering bedraagt 30% van het gestort bedrag.

Als u in 2017 een bedrag van 940 euro gestort heeft, kan u in 2018 van een belastingvermindering van 282 euro genieten (nog verhoogd met de vermindering van de gemeentebelasting.).

Echtgenoten of wettelijk samenwoonden hebben elke recht op deze belastingvermindering.

Voorwaarden

  • U bent een Belg of een inwoner van de Europese Economische Ruimte op het moment dat u het contract afsluit;
  • Uw leeftijd is tussen 18 en 65 jaar oud op het moment dat u het contract afsluit;
  • De termijn is minstens 10 jaar;
  • Bij een pensioenspaarverzekering is in het contract vermeld dat: u bij leven de begunstigde bent en bij uw overlijden: uw erfgenamen de begunstigden zijn.

Bewijs

Elk jaar ontvangt u van de bank of verzekeringsmaatschappij een attest (nr. 281.60) met een overzicht van alle stortingen.

PWA-cheques (Vlaams Gewest)

De PWA-cheque (Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) maakt het mogelijk om aan een gunstig tarief volgende diensten te gebruiken:

  • Kleine herstellings- en onderhoudswerken aan een door de gebruiker bewoonde woning die vaklui weigeren uit te voeren vanwege de beperkte omvang;
  • Bewaken en verzorgen van dieren tijdens de afwezigheid van de eigenaars (indien plaatselijk dierenasiel);
  • Hulp voor de bewaking of de begeleiding van zieken of kinderen;
  • Hulp voor het verrichten van administratieve formaliteiten;
  • Hulp voor klein tuinonderhoud.

Voordeel

U heeft recht op een belastingvermindering van 30 % van het betaalde bedrag voor de PWA-cheques. Dit bedrag is beperkt tot maximum 1.440 euro voor het totaal van de PWA-cheques aangekocht in 2017 (aanslagjaar 2018).

De belastingvermindering is enkel geldig voor PWA-cheques op naam.

Bewijs

Ieder jaar ontvangt u een fiscaal attest (281.81) van de uitgever van de cheques. Dit attest geeft een overzicht van uw uitgaven van het voorbije jaar.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen