Belastingen optimaliseren deel 2

Belastingen optimaliseren deel 2

Giften

Voordeel

Een belastingvermindering van 45% van het giftbedrag.

Voorwaarden

 • De gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging;
 • De gift is gegeven aan een erkende instelling door minister of opgenomen door wet;
 • Gift is in geld.
 • Uitzondering: Gift kan ook in kunstwerken als ze gegeven zijn aan Rijksmusea, Gemeenschappen en Gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn op voorwaarde dat ze in een museum terechtkomen;
 • Of als het gaat om kunstwerken waarvan de Minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten;
 • Of als de Minister van Financiën hun geldwaarde heeft vastgesteld.

Bewijs

De instelling reikt een kwijtschrift uit voor de giften die zij ontvangen heeft.

Hypothecaire lening

Voor 01 januari 2016 was dit een federaal bevoegdheid, nu is dit een bevoegdheid van het Vlaams Gewest)

Lening afgesloten voor 01/01/2016 gelden de oude systemen en deze blijven gelden.

Lening afgesloten vanaf 01/01/2016 is er de geïntegreerde woonbonus.

Om uw fiscaal voordeel optimaal te benutten, maakt u best gebruik van de wizards aanwezig op Tax-On-Web.

Kinderopvang

Voordeel

U mag voor 2017 (aanslagjaar 2018) maximaal 11,20 euro per opvangdag en per kind jonger dan 12 jaar (of jonger dan 18 jaar bij een zware handicap) inbrengen als uitgaven. De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven. 

Voorwaarden

 • Het gaat over de uitgaven aan kinderopvang buiten de normale lesuren voor uw kinderen tot ze effectief 12 jaar oud worden;
 • De opvangkosten zijn voor kinderen ten uwe laste;
 • De kinderopvang kan in België of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gebeuren;
 • U heeft een beroepsinkomen;
 • De kosten moeten betaald zijn aan een erkend opvangcentrum.

Bewijs

Een attest al dan niet uitgereikt door het opvangcentrum met volgende gegevens:

 • Echtheid en het totale bedrag van de uitgaven
 • Volledige identiteit of benaming van de personen, scholen, instellingen en openbare besturen waaraan de uitgaven voor de opvang worden betaald
 • De naleving van de voorwaarden tot de aftrek van de uitgaven voor de opvang.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen