Akte van niet-beslag

Huis.png - 279.05 kBBent u een zelfstandige die zijn gezinswoning wil beschermen voor schulden van uw beroepsactiviteit? U weet namelijk dat u als zelfstandige hoofdelijk  aansprakelijk bent voor de beroepsschulden. Heeft u dan al gehoord van de Akte van niet-beslag of languit Verklaring van niet-beslagbaarheid voor de hoofdverblijfplaats zelfstandige.

De akte van niet-beslag is in het leven geroepen om zelfstandige een extra bescherming te geven. Concreet betekent dit dat schudeisers geen beslag kunnen leggen op de gezinswoning van de zelfstandige. De gezinswoning is de plaats waar men als gezin of alleenstaande gewoonlijk leeft. De feitelijke situatie  Elk zakelijk recht dat de zelfstandige geniet valt onder de bescherming. Zo volstaat het bijvoorbeeld dat hij een recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal op de woning heeft.

Wie?

  • Alle natuurlijke personen die zelfstandig zijn in België;
  • Zelfstandige in beroep;
  • zelfstandige bestuurders en zaakvoerder;
  • Gepensioneerde zelfstandige die na hun pensioen nog zelfstandige activiteiten uit oefenen.

Hoe?
U laat bij een notaris een akte verklaring van onbeslagbaarheid opmaken. In deze akte zal de notaris een gedetailleerde omschrijving van de gezinswoning geven. Als de zelfstandige gehuwd is, moet er rekening gehouden worden met het gekozen huwelijksstelsel.

Tegen wie bescherming?
U bent enkel beschermt tegen de schulden die ontstaan zijn bij uw activiteit als zelfstandige en na de inwerkingtreding van de akte van niet-beslag. Er is geen bescherming tegen een privé-schuld of schulden uit een misdrijf.

Wat bij gemengd gebruik?
Voor gemengd gebruik, met name wanneer iemand zijn woning deels privé, deels beroepsmatig aanwendt, wordt volgend onderscheid gemaakt :

  • minder dan 30% van de totale oppervlakte dient voor beroepsdoeleinden. De onbeslagbaarheid geldt ook op het gedeelte dat wordt gebruikt door de zelfstandige bij zijn activiteit.
  • 30% of meer van de totale oppervlakte dient voor beroepsdoeleinden. In dit geval zal de onbeslagbaarheid enkel gelden op het gedeelte van de woning dat als  gezinswoning wordt gebruikt, als men vooraf staturen opstelt van mede-eigendom.