Corona-maatregelen

Update 07/04

Corona compensatie-premie

Getroffen ondernemers die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies hebben van -60% in de periode tussen 14/03-301/04/2020 in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar.
De premie is éénmalig 3.000 euro. De aanvraagapplicatie is momenteel nog niet open.

Voorwaarden
-Ook voor zelfstandige in bijberoep als ze voorlopige bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.
-Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
-Ondernemers die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Zie: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/corona-compensatiepremie-voor-ondernemers-met-zwaar-omzetverlies?utm_campaign=909dd9c023-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_corona%20update&utm_medium=email&utm_source=VLAIO%20nieuwsbrief&utm_term=0_dd3067564a-909dd9c023-85529355

 

Update 30/03

Alle maatregelen rond corona zijn verlengd tot en met 19/04/2020.

 Corona hinderpremie (Vlaanderen)
-De aanvraagapplicatie is geopend. Ondernemers, die door corona moesten sluiten, kunnen tot 05/05/2020 een aanvraag indienen.
Ook voor zelfstandige in bijberoep, als u gelijkaardige sociale bijdragen betaalt zoals zelfstandige in bijberoep. (minimum 745,51 euro)

  Overbrugginsrecht
Ondernemers die hun activiteit verplicht volledig of gedeeltelijk moeten onderbreken door de corona-maatregelen.
Ook voor zelfstandige in bijberoep als ze voorlopige bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.
Eveneens voor startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben.

Voorwaarden:
-Als zelfstandige sociale bijdrage betalen in België;
-U geniet niet van een vervangingsinkomen.

 Tijdelijke werkloos én zelfstandige in bijberoep
U mag nu uw bijberoep blijven uitoefenen als u voldoet aan volgende voorwaarden:

-Al meer dan 3 maanden zelfstandige in bijberoep
-U vermeldt dit
-Bijberoep niet uitoefenen tussen 7u-18u
-Netto-inkomsten die hoger liggen dan 14,54 euro gaan af van uw werkloosheidsuitkering op basis van het laatst bekende aanslagbiljet.

 

25/03 

De afgelopen weken zijn we overspoeld door nieuws over de corona-maatregelen. Ook door alle activiteiten en evenementen die afgelast of uitgesteld worden. Heel jammer, maar het moet!
Nu de eerste week voorbij is, wil ik graag een korte update geven van de maatregelen en linken die van belang zijn.

 Sociale bijdrage
-Belastinguitstel of vrijstelling aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020.

-Vermindering aanvragen van uw voorlopige bijdragen voor 2020. (Dit is aan te raden voor degene met sowieso minder inkomen.)

 BTW
Kwartaalaangevers krijgen tijd tot 07/05/2020 om de BTW-aangifte van het eerste kwartaal 2020 in te dienen,
met een uitstel van betaling tot 20/06/2020.

 Klantenlisting
Uitgesteld tot 30/04/2020.

 Corona hindernispremie
-Voor volledige sluiting: éénmalige premie van 4.000 euro

-Voor sluiting in het weekend: éénmalige premie van 2.000 euro

-Na 21 dagen: een vergoeding van 160 euro per dag.

Het aanvragen van deze premie is momenteel nog niet mogelijk.

 

 Ook gaan de overheden flexibel zijn in vragen voor betalingsplannen en uitstel.

 

Website met up to date nieuws

https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus

https://financien.belgium.be/nl/coronavirus

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

 

Heeft u een vraag of kan ik u helpen met aanvragen rond de corona-maatregelen, contacteer me?

Ik ben steeds te bereiken via mijn gsm (tijdens kantooruren: 0495/27.68.82) en per e-mail.

 

Blijf echter, graag uw boekhouddocumenten doorsturen? Ik ga zo goed mogelijk de eerdere deadline van BTW en klantenlisting respecteren.

Geniet van de extra vrije tijd met uw huisgenoten en hou de moed erin!

 

Met vriendelijke groeten

Sandrina

Sandrina’s Finance Assistance
Stagiair Boekhouder BIBF nr.30406567
Wilselsesteenweg 49, 3020 HERENT

Gsm: 0495/27.68.82