Wat
Een klantenlisiting of BTW-listing is een lijst van ondernemingen met Belgisch BTW-nummers waaraan uw onderneming diensten of goederen geleverd heeft tijdens het vorig kalenderjaar van meer dan 250 EUR (excl. BTW).
Uw klanten met alleen vrijgestelde handelingen volgens artikel 44 BTW-wetboek en die toch een BE-nummer hebben, moeten niet in de klantenlisting worden opgenomen.

In deze lijst geeft u voor elke klant het totaalbedrag aan leveringen en diensten + het totaalbedrag van verschuldigde BTW weer.

Wie moet een klantenlisting indienen?
Elke onderneming die klanten heeft met een Belgisch BTW-nummer waaraan ze in het vorig kalenderjaar voor meer dan 250 EUR excl. BTW gefactureerd hebben.

Uitzondering 1 - Vrijgestelde ondernemingen

U moet geen klantenlisting indienen als uw onderneming alleen handelingen verricht die vrijgesteld zijn door artikel 44 BTW-wetboek.
Echter als u een gemengde of gedeeltelijke belastingplichtige bent, moet u wel een klantenlisting indienen. U neemt echter de vrijgestelde handelingen niet op.

Uitzondering 2 - Kleine ondernemingsregeling

U moet niet langer een klantenlisting indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

  • Uw onderneming valt onder de Kleine ondernemingsregeling (omzet minden dan 25.000 EUR per jaar)
  • Uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting: uw klanten hebben geen Belgisch BTW-nummer of hebben wel een Belgisch BTW-nummer, maar uw jaarlijkse omzet per klant is niet meer dan 250 euro (excl. BTW).

U moet dus nog altijd een (nihil-)klantenlisting indienen wanneer u zich in een van de volgende situaties bevindt:

  • U hebt uw klantenlisting voor 2017 nog niet ingediend, of
  • U hebt uw activiteit stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2018.

Wat doet u als uw onderneming vorig jaar geen handelingen hebt uitgevoerd die moeten worden aangegeven via de klantenlisting:

  • Belastingplichtinge met periodieke BTW-aangiften: Kruis in de BTW-aangifte van kwartaal 4 het voorziene vak aan. In dat geval moet u geen klantenlisting indienen. Of u dient een nihil-klantenlisting in.
  • Belastingplichtige met landbouwregeling: Dien een nihil-listing in.
  • Belasitngplichtige met kleine ondernemingsregeling: U moet niet langer een klantenlisting indienen (zie eerder).
  • Lid van een BTW-eenheid met periodieke aangiftes: Dien een nihil-listing in of informeer uw bevoegde kantoor schriftelijk.
  • Andere belastingplichtingen: informeer uw bevoegde kantoor schriftelijk.
 Wanneer klantenlisting indienen?

U of uw boekhouder moet de klantenlisting elk jaar indienen voor 31 maart.

Als u uw zelfstandige activiteit heeft stopgezet, moet u de klantenlisting indienen binnen de drie maanden na stopzetting van van uw BTW-nummer.

Hoe moet u de klantenlisting indienen?

Digitaal: U dient uw klantenlisting in via Intervat, waar u ook uw periodieke BTW-aangiftes indient.
Papier: U vraag het formulier aan bij uw bevoegde kantoor.

Als uw onderneming onderworpen is aan een andere regeling, bent u niet verplicht om digitaal in te dienen. U kunt natuurlijk voor de eenvoud, Intervat gebruiken. 

Uw Scherpzinnige en actieve boekhouder

Sandrina

U kan me altijd contacteren via mijn mail:
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
of via het contactformulier op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen