Update 07/04

Corona compensatie-premie

Getroffen ondernemers die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies hebben van -60% in de periode tussen 14/03-301/04/2020 in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar.
De premie is éénmalig 3.000 euro. De aanvraagapplicatie is momenteel nog niet open.

Voorwaarden
-Ook voor zelfstandige in bijberoep als ze voorlopige bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.
-Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
-Ondernemers die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Zie: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/corona-compensatiepremie-voor-ondernemers-met-zwaar-omzetverlies?utm_campaign=909dd9c023-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_corona%20update&utm_medium=email&utm_source=VLAIO%20nieuwsbrief&utm_term=0_dd3067564a-909dd9c023-85529355

 

Update 30/03

Alle maatregelen rond corona zijn verlengd tot en met 19/04/2020.

 Corona hinderpremie (Vlaanderen)
-De aanvraagapplicatie is geopend. Ondernemers, die door corona moesten sluiten, kunnen tot 05/05/2020 een aanvraag indienen.
Ook voor zelfstandige in bijberoep, als u gelijkaardige sociale bijdragen betaalt zoals zelfstandige in bijberoep. (minimum 745,51 euro)

  Overbrugginsrecht
Ondernemers die hun activiteit verplicht volledig of gedeeltelijk moeten onderbreken door de corona-maatregelen.
Ook voor zelfstandige in bijberoep als ze voorlopige bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.
Eveneens voor startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben.

Voorwaarden:
-Als zelfstandige sociale bijdrage betalen in België;
-U geniet niet van een vervangingsinkomen.

 Tijdelijke werkloos én zelfstandige in bijberoep
U mag nu uw bijberoep blijven uitoefenen als u voldoet aan volgende voorwaarden:

-Al meer dan 3 maanden zelfstandige in bijberoep
-U vermeldt dit
-Bijberoep niet uitoefenen tussen 7u-18u
-Netto-inkomsten die hoger liggen dan 14,54 euro gaan af van uw werkloosheidsuitkering op basis van het laatst bekende aanslagbiljet.

 

25/03 

De afgelopen weken zijn we overspoeld door nieuws over de corona-maatregelen. Ook door alle activiteiten en evenementen die afgelast of uitgesteld worden. Heel jammer, maar het moet!
Nu de eerste week voorbij is, wil ik graag een korte update geven van de maatregelen en linken die van belang zijn.

 Sociale bijdrage
-Belastinguitstel of vrijstelling aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020.

-Vermindering aanvragen van uw voorlopige bijdragen voor 2020. (Dit is aan te raden voor degene met sowieso minder inkomen.)

 BTW
Kwartaalaangevers krijgen tijd tot 07/05/2020 om de BTW-aangifte van het eerste kwartaal 2020 in te dienen,
met een uitstel van betaling tot 20/06/2020.

 Klantenlisting
Uitgesteld tot 30/04/2020.

 Corona hindernispremie
-Voor volledige sluiting: éénmalige premie van 4.000 euro

-Voor sluiting in het weekend: éénmalige premie van 2.000 euro

-Na 21 dagen: een vergoeding van 160 euro per dag.

Het aanvragen van deze premie is momenteel nog niet mogelijk.

 

 Ook gaan de overheden flexibel zijn in vragen voor betalingsplannen en uitstel.

 

Website met up to date nieuws

https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus

https://financien.belgium.be/nl/coronavirus

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

 

Heeft u een vraag of kan ik u helpen met aanvragen rond de corona-maatregelen, contacteer me?

Ik ben steeds te bereiken via mijn gsm (tijdens kantooruren: 0495/27.68.82) en per e-mail.

 

Blijf echter, graag uw boekhouddocumenten doorsturen? Ik ga zo goed mogelijk de eerdere deadline van BTW en klantenlisting respecteren.

Geniet van de extra vrije tijd met uw huisgenoten en hou de moed erin!

 

Met vriendelijke groeten

Sandrina

Sandrina’s Finance Assistance
Stagiair Boekhouder BIBF nr.30406567
Wilselsesteenweg 49, 3020 HERENT

Gsm: 0495/27.68.82

Belangrijke data in 2020 voor mijn klanten

Dit is een voorlopige lijst van alle belangrijke data, deadlines en wanneer het kantoor gesloten is. Ik zal deze lijst regelmatige aanpassen naargelang meer informatie. Update 02/02/2020

Datum Deadlines
23/12 -5/01/2020 Kantoor gesloten wegens vakantie
(Beperkt bereikbaar via mail)
6/01/2020 Documenten opvragen december
10/01/2020 Documenten opvragen BTW Q4/2019
20/01/2020 BTW Q4/2019
6/02/2020 Documenten opvragen januari
6/03/2020 Documenten opvragen februairi
6/03/2020 Documenten opvragen Bijberoepers
27/03/2020 Klantenlisting Deadline 31/03
28/03-04/04/2020 Kantoor gesloten wegens vakantie
(Beperkt bereikbaar via mail)
6/04/2020 Documenten opvragen maart
10/04/2020 Documenten opvragen BTW Q1/2020
20/04/2020 BTW Q1/2020
22/04 -10/05/2020 Kantoor gesloten
(Beperkt bereikbaar via mail)
11/05/2020 Documenten opvragen april
6/06/2020 Documenten opvragen mei
6/06/2020 Documenten opvragen Bijberoepers
30/06/2020 Fiches 2018
1/07/2020 PB 2019 AJ 2020 Particulieren
6/07/2020 Documenten opvragen juni
10/07/2020 Documenten opvragen BTW Q2/2020
20/07/2020 BTW te betalen Q2/2020
6/08/2020 Documenten opvragen juli
10/08/2020 BTW-aangiftes Q2/2020
2 weken in 08/2020 Kantoor gesloten wegens vakantie
(Beperkt bereikbaar via mail)
6/09/2020 Documenten opvragen augustus
6/10/2020 Documenten opvragen september
10/10/2020 Documenten opvragen BTW Q3/2020
20/10/2020 BTW Q3/2020
22/10/2020 PB 2019 AJ 2020 Mandatarissen
6/11/2020 Documenten opvragen oktober
15/11/2020 Voorlopige resultatenrekeningen
6/12/2020 Documenten opvragen november
20/12/2020 Documenten opvragen december
24/12/2020 Kwartaalvoorschot december BTW
21/12-03/01/2021 Kantoor gesloten wegens vakantie
(Beperkt bereikbaar via mail)
6/01/2021 Documenten opvragen december

Uw Scherpzinnige en actieve boekhouder

Sandrina Van de Gaer

U kan me altijd contacteren via mijn mail:
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
of via het contactformulier op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Student-zelfstandige=  Iemand die tijdens zijn hogere studies een zelfstandige activiteit uitvoert.
9637827_m.jpg - 81,74 kB

Voorwaarden

 • Tussen 18 en 25 jaar oud zijn;
 • Volwaardige opleiding volgen (ingeschreven en effectief aanwezig zijn) bij een erkende onderwijsinstelling: voor 27 studiepunten per schooljaar of minstens 17lesuren per week;
 • Aansluiten bij een ondernemingsloket naar keuze voor uw BTW-nummer;
 • Sociale bijdrage betalen (via ondernemingsloket): Minimum forfait van 80,90 euro. Heeft u een duidelijker zicht op uw cijfers? Dan kan u uw sociale bijdragen verhogen of verlagen?

 Nuttig
Open een zakelijke bankrekening, zodat u uw inkomsten en uitgaven van uw activiteit kunt apart houden van uw privé.

Ten laste van uw ouders?
Ja, u blijft ten laste van uw ouders als u de netto-bestaansmiddelen niet overschrijdt (Bruto-belastbaar bedrag min belastingsvrije schijf: 2.720,00 min 20%beroepskosten = 6.798,50 voor aanslagjaar 2019, inkomsten 2018)

Zij blijven voor u kindergeld ontvangen en via hen wordt de ziekteverzekering geregeld. De periode terwijl u werkt als Student-zelfstandige telt wel niet mee met uw pensioen.

Uitzondering
Jobstudent in eenmanszaak van uw ouders en wordt uw loon afgetrokken als bedrijfslast? Dan bent u niet meer fiscaal ten laste van uw ouders. Dat kan echter wel als u jobstudent bent in de vennootschap van uw ouders.

 Let op
Zodra u als zelfstandige in hoofdberoep werkt, bent u niet meer ten laste van uw ouders.

Studies afgerond
U blijft Student-zelfstandige tot en met het derde kwartaal van het jaar waarin u afstudeert.

Vanaf kwartaal vier bent u zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep, als u elders nog minstens halftijds werkt.
Natuurlijk mag u niet ouder zijn dan 25jaar.
 
Vroegtijdig stoppen
 Dan schakelt u onmiddelijk over naar bij- of hoofdberoep.
 
Tip
Maak voor u begint een (beknopte) ondernemingsplan met doelen en hoe u deze wil bereiken.
 
Volgende vragen kan u als hulpmiddel gebruiken:
 
 • Wat zijn uw hoofdactiviteiten?
 • Welke middelen heeft u nodig (producten, diensten, personeel, geld, attesten en vergunningen)
 • Wat is uw meerwaarde voor klanten?
 • Wie zijn uw klanten en hoe onderhoudt u contact met hen?
 • Via welke marketingkanalen bereiken (nieuwe) klanten u?
 • Wat zijn uw opbrengsten en kosten?
 
Extra tip
Vul hiervoor een Business Model Canvas in.
 

Uw Scherpzinnige en actieve boekhouder

Sandrina

U kan me altijd contacteren via mijn mail:
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
of via het contactformulier op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 

 

Huis.png - 279.05 kBBent u een zelfstandige die zijn gezinswoning wil beschermen voor schulden van uw beroepsactiviteit? U weet namelijk dat u als zelfstandige hoofdelijk  aansprakelijk bent voor de beroepsschulden. Heeft u dan al gehoord van de Akte van niet-beslag of languit Verklaring van niet-beslagbaarheid voor de hoofdverblijfplaats zelfstandige.

De akte van niet-beslag is in het leven geroepen om zelfstandige een extra bescherming te geven. Concreet betekent dit dat schudeisers geen beslag kunnen leggen op de gezinswoning van de zelfstandige. De gezinswoning is de plaats waar men als gezin of alleenstaande gewoonlijk leeft. De feitelijke situatie  Elk zakelijk recht dat de zelfstandige geniet valt onder de bescherming. Zo volstaat het bijvoorbeeld dat hij een recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal op de woning heeft.

Wie?

 • Alle natuurlijke personen die zelfstandig zijn in België;
 • Zelfstandige in beroep;
 • zelfstandige bestuurders en zaakvoerder;
 • Gepensioneerde zelfstandige die na hun pensioen nog zelfstandige activiteiten uit oefenen.

Hoe?
U laat bij een notaris een akte verklaring van onbeslagbaarheid opmaken. In deze akte zal de notaris een gedetailleerde omschrijving van de gezinswoning geven. Als de zelfstandige gehuwd is, moet er rekening gehouden worden met het gekozen huwelijksstelsel.

Tegen wie bescherming?
U bent enkel beschermt tegen de schulden die ontstaan zijn bij uw activiteit als zelfstandige en na de inwerkingtreding van de akte van niet-beslag. Er is geen bescherming tegen een privé-schuld of schulden uit een misdrijf.

Wat bij gemengd gebruik?
Voor gemengd gebruik, met name wanneer iemand zijn woning deels privé, deels beroepsmatig aanwendt, wordt volgend onderscheid gemaakt :

 • minder dan 30% van de totale oppervlakte dient voor beroepsdoeleinden. De onbeslagbaarheid geldt ook op het gedeelte dat wordt gebruikt door de zelfstandige bij zijn activiteit.
 • 30% of meer van de totale oppervlakte dient voor beroepsdoeleinden. In dit geval zal de onbeslagbaarheid enkel gelden op het gedeelte van de woning dat als  gezinswoning wordt gebruikt, als men vooraf staturen opstelt van mede-eigendom.
 

Veel starters vinden het moeilijk om hun administratie en boekhouding te organiseren. Deze taak komt helemaal achteraan op de To Do-lijst. Tot ze plots gecontacteerd worden door hun boekhouder dat het weer bijna tijd is om de btw aan te geven en te betalen. Hij vraagt dan ook de nodige documenten op. U geraakt dan lichtjes in paniek en begint alles bij elkaar te zoeken met de nodige drukte en soms nachtwerk tot gevolg.

Wilt u deze extra drukte vermijden? Gerust zijn dat de btw op tijd wordt ingediend en betaald kan worden, dus boetes vermijden? Eventueel tussentijdse cijfers kunnen opvragen?

Eigenlijke organiseren
Organiseren van uw administratie (en boekhouding) is eigenlijk eenvoudiger, dan het lijkt.

Tips: Hoe uw administratie organiseren

 • Open iedere dag uw post en klasseer deze op de dag zelf.
 • Creëer een vaste plaats (bureau) waar u uw administratie bewaart.
 • Een apart e-mailadres voor uw elektronische administratie zoals ontvangen en uitgaande facturen of als dit niet mogelijk is, maak een aparte map in uw mail.
 • Vraag steeds een factuur op naam van uw onderneming bij uw aankopen met juiste btw-nummer en bedrijfsnaam en -adres.
 • Hou ook uw kastickets bij waarvoor u geen factuur krijgt in een plastiek mapje of grote envelop en plak of niet deze op een leeg blad.
 • Heeft u een kassa? Noteer iedere dag uw inkomsten en uitgaven.
 • Doe betalingen op een vaste dag per week, zo vergeet u er geen te betalen. Werk eventueel met een vervaldatum in uw boekhoudprogramma.
 • Schrijf op de aankoopfactuur hoe deze betaald is en op welke datum.

Voorbereiding boekhouder

 • Noteer in het begin van het jaar in uw agenda wanneer u telkens de boekhoudstukken brengt naar uw boekhouder voor verwerking.
 • Zet ook in het begin van het jaar in uw agenda wanneer de btw betaald moet worden. Zo heeft u een extra controle.
 • Verzamel al uw aankoop- en verkoopfacturen en tickets, ook uw bankuittreksels en kassa’s (bij vennootschappen) voor uw boekhouder op datum en nummer.
 • Breng tijdig de boekhoudstukken naar uw boekhouder, zodat hij de tijd heeft om ze te verwerken voor uw btw-aangifte.

Zo, nu heeft u een goede leidraad om uw administratie op orde te houden en de samenwerking met uw boekhouder optimaal te houden. Luister ook eens naar uw boekhouder en vraag hem of haar hoe u uw boekhouding kan organiseren naar zijn manier van werken. Hoe efficiënter uw boekhouder kan werken, hoe minder uren hij aan uw dossier werkt.

Bent u een starter? Lees mijn e-book: Een administratieve wegwijzer in 7 stappen

 

Deadlines BTW - Klantenlisting - Personenbelasting

Laptop_gsm_en_mappen.jpg - 208.40 kB

BTW

Wanneer uw BTW-aangifte indienen?

Kwartaalaangevers

Voor kwartaal 1 (januari, februari en maart): 20/04/20XX

Voor kwartaal 2 (april, mei en juni): 20/07/20XX

Voor kwartaal 3 (juli, augustus en september): 20/10/20XX

Voor kwartaal 4 (oktober, november en december: 20/01/X1

 

Maandaangevers

Iedere 20ste van de volgende maand.

Kijk naar de volgende website voor de laatste wijzigingen:

Aangifte https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/kalender#q1

Betaling: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/kalender#q2

 

Opmerking

Voor juli is er gewoonlijk een vakantieregeling voor de indiening, maar niet voor de betaling.
In december betalen de kwartaalaangevers een voorschot op hun BTW van Q4/2018. Het voorschot is het werkelijk BTW-bedrag van uw transacties tussen 01/10/XX en 20/12/XX. Dit voorschot hoort betaald te worden voor 24/12/XX.

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/periodieke_aangifte/verplicht_voorschot#q1

 

Intracommunautaire opgave

Indiening valt samen met de BTW

Bij kwartaalaangevers: per kwartaal

Bij maandaangevers: per maand.

 

Klantenlisting

Indienen elk jaar voor 31/03/X1

Na stopzetting van uw BTW-nummer, heeft u nog drie maanden

 

Personenbelasting 2019

Op papier voor 29/06/2019.

Via Tax-on-web tot en met 12/07/2019.

Een mandataris (boekhouder) kan uw aangifte indienen via Tax-on-web tot en met 24/10/2019.

 

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Beste ondernemer

Dagdagelijkse boekhouding. Ik heb deze woorden al af en toe gebruikt in mijn artikels. Maar ik heb er echter nooit een verklaring voor gegeven. Dus:

Betalen_factuur.jpg - 154.96 kB

Wat is het?

Dagdagelijkse boekhouding zijn eigenlijk de verrichtingen die u als ondernemer bijna dagelijks uitvoert naargelang de grootte van uw onderneming.

Welke verrichtingen bedoel ik dan?

 • Aankoopfacturen controleren, nummeren, betalen en eventueel boeken;
 • Verkoopfacturen maken, controleren, opsturen of doormailen, ontvangst controleren en eventueel boeken;
 • Kassa (als er cash wordt betaald of ontvangen) maken, controleren en eventueel boeken;
 • Bankenafschriften controleren en eventueel boeken;
 • Administratie leveranciers en klanten;
 • Administratie personeelsbeheer.

Wat bedoel ik niet?

 • Aangiftes maken en indienen;
 • Rapporten maken en rapporteren;
 • Advies geven of cijfers analyseren.

Het is deze dagdagelijkse boekhouding die u in uw onderneming kan uitvoeren of laten uitvoeren door een professional. Indien u zelf de dagdagelijkse boekhouding uitvoert, gelieve dan wel te laten controleren door een externe boekhouder bij iedere indiening van een aangifte. Beter op veilig spelen nu, dan later als er controle is problemen te krijgen.

Tip: Blijf dus weten wat er speelt in de administratie en boekhouding. Het blijft uw onderneming en uw verantwoordelijkheid!

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 

Allerbeste vrouwen in wereld van zelfstandigen

Dit artikel gaat niet over de gewone gang van zaken bij boekhouders, maar over iets totaal anders. Er is me namelijk iets op gevallen de laatste tijd. Tijdens mijn netwerkmomenten, tijdens mijn meetings met leveranciers en tijdens samenkomsten en opleidingen van BIBF (Belgische Instituut voor Boekhouders en Fiscalisten). Ook zal u dit waarschijnlijk zijn opgevallen zijn als u werkt als zelfstandige of als u werkt met zelfstandigen.Vrouw.png - 685.33 kB

Weet u al wat ik bedoel? Waarschijnlijk wel, dat er bij zelfstandigen nog veel mannenbastions zijn. Niet dat ik een feministe ben die de straat opgaat in protestmarsen en haar kleren uittrekt. Maar wat ik opmerk is dat vrouwen nog veel grond te veroveren hebben in de wereld van zelfstandigen en dan zeker bij de vrije beroepers.

Uit eigen ervaring kan ik u vertellen dat er bij boekhouders niet veel vrouwen aan de top staan. De meeste opleidingen worden gegeven door mannen. Ook vak-artikelen worden vaak door mannen geschreven. Eveneens in commissies vindt men vaak, u raadt het al mannen die erin zetelen. De uitzondering op de regel is natuurlijk onze geweldige voorzitster van de BIBF Mevrouw Mirjam Vermaut.

Maar wat ik me afvraag is, maar zijn de vrouwen in de wereld van zelfstandigen?

-Komt het omdat wij, vrouwen lang werden gezien als tweederangsburgers, die pas stemrecht hebben sinds 1948?
-Komt het omdat wij, vrouwen nog altijd worden gezien als de eerste keus voor kinderen op te voeden en het huishouden te beredderen?
-Komt het omdat wij, vrouwen zo onzeker zijn over ons eigen kunnen?

Ik zou het niet weten, maar ik heb geweldige zelfstandige vrouwen ontmoet al dan niet met een eigen onderneming in mijn beroep als boekhouder, bij netwerk-events, en in mijn eigen omgeving.

Dus bij deze doe ik een warme oproep aan deze vrouwen, kom uit de kast en laat zien wat u kan. Samen kunnen we dan de zogenaamde mannenbastions bestormen en naar de top rijzen van ons vak!

Zo! Dit artikel moest ik gewoon schrijven, als vrouw en als zelfstandige met een mening.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina
https://www.sandrinasfinanceassistance.be/nl/wie-is-sandrina

 

Wat is digitaal werken?

Netwerken.png - 412.12 kBDigitaal of elektronisch werken is werken zonder documenten op uw bureau. Documenten worden verwerkt digitaal met gebruik van een laptop/computer en een scanner. Ook schrijft u niks meer op, maar gebruikt u hiervoor software.

De ontvangen documenten op papier worden ingescand. De ontvangen documenten per mail en van de scanner worden bewaard op uw schijf en online.

Boekhouder

Toen ik begon als boekhouder heb ik onmiddellijk de digitale kaart getrokken. Klanten kunnen me gemakkelijk per mail bereiken en ook allerlei soorten documenten doorsturen. Ook het boekhoudpakket is aangepast aan deze noden. Ik werk namelijk met Exact online waar mijn klanten hun aankoop- en verkoopfacturen rechtstreeks naar toe kunnen sturen. Ook biedt Exact online een klantenportaal aan, waardoor mijn klanten hun cijfers in realtime kunnen volgen. In de toekomst wil ik nog meer investeren in mijn software, zodat het nog klantvriendelijker wordt.

Voordelen digitaal werken

In mijn ogen zijn er tal van voordelen om digitaal te werken.

 • Snelle bediening
  U mag rekenen op een snel antwoord op uw mails en ontvangst van uw documenten gaat vlot.
 • Papierverbruik
  Er is een zekere daling van papierverbruik, zeker als u een online facturatiepakket neemt.
 • Bewaren eigen documenten
  Aangezien ik de documenten ontvang per mail, kunnen klanten hun eigen documenten blijven bewaren. Dit is handig bij opzoeken.
 • Flexibel
  Doordat ik geen ruimte heb met allerlei mappen gevuld met documenten, kan ik als boekhouder overal werken, ook bij u en toch alles bij hebben.
 • Verloren documenten
  De klant verstuurt alles per mail en om die reden is er meteen een digitaal bewijs van versturing. Dus geen documenten die kwijt geraken door papieren overdracht.

Soms is het wel een beetje zoeken, omdat niet iedereen even goed mee is met de digitale kaart. Maar voor alles is een digitale oplossing te vinden, als men een beetje creatief is. Ook de vele digitale softwarepakketten helpen een aardig handje mee. In de toekomst gaan we steeds meer en meer digitaal werken inclusief boekhoudkantoren en de overheid.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen