Displaying items by tag: NieuwVennootschapsrecht

Nieuw Wetboek van Wennootschapen en Verenigingen (WVV) is goedgekeurd.
Hij treedt in werking vanaf 01/05/2019.

Nieuwe vennootschapsvormen

Er zijn nu 17 vennootschapsvormen. Vanaf 01/05/2019 worden dat er 4 namelijk: de BV, de NV en de Coöperatieve vennootschap en de Maatschap (zie verder). Alle andere vennootschappen moeten worden omgezet naar één van deze vier rechtsvormen. Bestaande vennootschappen vallen vanaf 01/01/2020 onder het nieuw wetboek. De vennootschappen moeten bij de eerstvolgende statuutwijziging hun rechtsvorm aanpassen en dit ten laatste voor 01/01/2024.

 De wetgever wil hiermee het vennootschapsrecht moderniseren, vereenvoudigen, flexibiliteit creëren. Ook wil hij België op de kaart zetten als vestigingsland voor ondernemingen.

 

Hier enkele interessante punten over de nieuw wet

 1.  Nieuw onderscheidingscriterium tussen vennootschappen en verenigingen
  De VZW-wet en de wet van beroepsverenigingen in het nieuwe WVV. Daardoor komen de vennootschappen als voor verenigingen in eenzelfde wetboek. Het WVV verandert de vennootschap, vereniging en stichting en schaft het winstoogmerk af als criterium van onderscheid. Het nieuwe onderscheidingscriterium tussen vennootschappen en verenigingen wordt het al dan niet bestaan van een winstuitkering aan vennoten/aandeelhouders of leden van VZW.

  Een vennootschap heeft een vermogen en wordt opgericht met als doel een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren. Verenigingen en stichtingen daarentegen streven een belangeloos doel na met hun beroepsactiviteiten. Zij mogen winst niet op eender welke manier uitkeren aan leden, bestuurders, oprichters of anderen. Ook voor stichtingen geldt een verbod tot uitkeringen.

 2.  Afschaffing onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen
  Er is geen onderscheid meer tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen. Daardoor verdwijnt de definitie “burgerlijke vennootschappen met handelsvorm”. Alle vennootschappen worden onderworpen aan het handelsrecht en ondernemingsrecht en en vallen onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank (rechtbank van koophandel). Vennootschappen, verenigingen en stichtingen worden voortaan ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen.De begrippen ‘koopman’ en daden van koophandel’ worden ook opgeheven.
 1. Beperking van het aantal vennootschapsvormen
  Er blijven maar vier vennootschapsvormen over:
 • BV (besloten vennootschap) voor kleine en (middel)grote ondernemingen
 • NV (naamloze vennootschap) voor grote en beursgenoteerde ondernemingen
 • CV (coöperatieve vennootschap) voor ondernemingen die het coöperatieve gedachtegoed nastreven.
 • Maatschap: basisvorm voor personenvennootschap en de enige vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (met VOF of Comm. V.)

  De bestaande Europese vehikels (SE (“Europese Vennootschap”), SCE (“Europese Coöperatieve Vennootschap”) en EESV (“Europees economisch samenwerkingsverband”)), blijven onveranderd, omdat deze Europees geregeld zijn en de Belgische wetgever deze niet kan schrappen of wijzigen.
 1. De kapitaalloze BV
  De BV heeft geen kapitaal meer maar wel een eigen vermogen dat bestaat uit de inbreng van de aandeelhouders (voor zover niet terug uitgekeerd), de overgedragen winsten en de reserves. De minimumkapitaalvereiste wordt dus vervangen door de vereiste van een toereikend aanvangsvermogen. De oprichters van de BV moeten erop toezien dat de vennootschap bij haar oprichting over een eigen vermogen beschikt dat toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid. Bij die beoordeling van het toereikend aanvangsvermogen mogen ook vreemde middelen in rekening worden gebracht zoals bankfinancieringen en achtergestelde aandeelhoudersleningen. Eveneens mag ook inbreng van nijverheid in plaats van kapitaal met toelating van de overige aandeelhouders. De waardering van een inbreng in nijverheid is onderworpen aan dezelfde regels als bij een inbreng in natura.De oprichting van de BV gebeurt onder het nieuwe recht ook door middel van een authentieke akte.
 1. Invoering van de statutaire zetelleer
  In de toekomst zullen vennootschappen onderworpen zijn aan het Belgische vennootschapsrecht als hun statutaire zetel zich in België bevindt, ook al oefenen zij niet daadwerkelijk activiteiten uit in België of worden ze niet effectief vanuit België geleid.  Van zodra een vennootschap haar zetel in België vestigt, weet zij dat zich moet onderwerpen aan het Belgisch WVV.

Uw Scherpzinnige en actieve boekhouder

Sandrina

U kan me altijd contacteren via mijn mail:
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
of via het contactformulier op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 

 
Published in Starter