Displaying items by tag: SFA

Aankopen.png - 530.57 kB

Aankoopschema

Handelsgoederen/Diensten en Diverse goederen 604/61
Commerciële korting 608/61
Aanvullende kosten 602
 • Verpakkingsmateriaal
 • Laadkosten
 • Vervoerskosten
 • Douanerechten
 • Verzekeringen
 • ……..
 
Netto factuurprijs (excl. Btw)  
Btw op Netto factuurprijs
411
Aangerekende terugstuurbare verpakking 403
Totale factuurprijs zonder contante betaling (incl. Btw) 440
Financiële korting op netto factuurprijs 757 bij betaling
Totale factuurprijs bij contante betaling (incl. Btw) 440

 

Aankoopboeking

Omschrijving Ref. Debet Credit
Aankopen van handelsgoederen 604 X  
Aankopen diensten en diverse goederen 61 X  
Aftrekbare Btw bij aankopen 411 X  
aan Leveranciers 440   X

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 
Published in Boekhouden

Huis.png - 279.05 kBBent u een zelfstandige die zijn gezinswoning wil beschermen voor schulden van uw beroepsactiviteit? U weet namelijk dat u als zelfstandige hoofdelijk  aansprakelijk bent voor de beroepsschulden. Heeft u dan al gehoord van de Akte van niet-beslag of languit Verklaring van niet-beslagbaarheid voor de hoofdverblijfplaats zelfstandige.

De akte van niet-beslag is in het leven geroepen om zelfstandige een extra bescherming te geven. Concreet betekent dit dat schudeisers geen beslag kunnen leggen op de gezinswoning van de zelfstandige. De gezinswoning is de plaats waar men als gezin of alleenstaande gewoonlijk leeft. De feitelijke situatie  Elk zakelijk recht dat de zelfstandige geniet valt onder de bescherming. Zo volstaat het bijvoorbeeld dat hij een recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal op de woning heeft.

Wie?

 • Alle natuurlijke personen die zelfstandig zijn in België;
 • Zelfstandige in beroep;
 • zelfstandige bestuurders en zaakvoerder;
 • Gepensioneerde zelfstandige die na hun pensioen nog zelfstandige activiteiten uit oefenen.

Hoe?
U laat bij een notaris een akte verklaring van onbeslagbaarheid opmaken. In deze akte zal de notaris een gedetailleerde omschrijving van de gezinswoning geven. Als de zelfstandige gehuwd is, moet er rekening gehouden worden met het gekozen huwelijksstelsel.

Tegen wie bescherming?
U bent enkel beschermt tegen de schulden die ontstaan zijn bij uw activiteit als zelfstandige en na de inwerkingtreding van de akte van niet-beslag. Er is geen bescherming tegen een privé-schuld of schulden uit een misdrijf.

Wat bij gemengd gebruik?
Voor gemengd gebruik, met name wanneer iemand zijn woning deels privé, deels beroepsmatig aanwendt, wordt volgend onderscheid gemaakt :

 • minder dan 30% van de totale oppervlakte dient voor beroepsdoeleinden. De onbeslagbaarheid geldt ook op het gedeelte dat wordt gebruikt door de zelfstandige bij zijn activiteit.
 • 30% of meer van de totale oppervlakte dient voor beroepsdoeleinden. In dit geval zal de onbeslagbaarheid enkel gelden op het gedeelte van de woning dat als  gezinswoning wordt gebruikt, als men vooraf staturen opstelt van mede-eigendom.
 
Published in Organisatie

Deadlines BTW - Klantenlisting - Personenbelasting

Laptop_gsm_en_mappen.jpg - 208.40 kB

BTW

Wanneer uw BTW-aangifte indienen?

Kwartaalaangevers

Voor kwartaal 1 (januari, februari en maart): 20/04/20XX

Voor kwartaal 2 (april, mei en juni): 20/07/20XX

Voor kwartaal 3 (juli, augustus en september): 20/10/20XX

Voor kwartaal 4 (oktober, november en december: 20/01/X1

 

Maandaangevers

Iedere 20ste van de volgende maand.

Kijk naar de volgende website voor de laatste wijzigingen:

Aangifte https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/kalender#q1

Betaling: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/kalender#q2

 

Opmerking

Voor juli is er gewoonlijk een vakantieregeling voor de indiening, maar niet voor de betaling.
In december betalen de kwartaalaangevers een voorschot op hun BTW van Q4/2018. Het voorschot is het werkelijk BTW-bedrag van uw transacties tussen 01/10/XX en 20/12/XX. Dit voorschot hoort betaald te worden voor 24/12/XX.

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/periodieke_aangifte/verplicht_voorschot#q1

 

Intracommunautaire opgave

Indiening valt samen met de BTW

Bij kwartaalaangevers: per kwartaal

Bij maandaangevers: per maand.

 

Klantenlisting

Indienen elk jaar voor 31/03/X1

Na stopzetting van uw BTW-nummer, heeft u nog drie maanden

 

Personenbelasting 2019

Op papier voor 29/06/2019.

Via Tax-on-web tot en met 12/07/2019.

Een mandataris (boekhouder) kan uw aangifte indienen via Tax-on-web tot en met 24/10/2019.

 

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Published in Organisatie

Belangrijke data in 2020 voor mijn klanten

Dit is een voorlopige lijst van alle belangrijke data, deadlines en wanneer het kantoor gesloten is. Ik zal deze lijst regelmatige aanpassen naargelang meer informatie. Update 02/02/2020

Datum Deadlines
23/12 -5/01/2020 Kantoor gesloten wegens vakantie
(Beperkt bereikbaar via mail)
6/01/2020 Documenten opvragen december
10/01/2020 Documenten opvragen BTW Q4/2019
20/01/2020 BTW Q4/2019
6/02/2020 Documenten opvragen januari
6/03/2020 Documenten opvragen februairi
6/03/2020 Documenten opvragen Bijberoepers
27/03/2020 Klantenlisting Deadline 31/03
28/03-04/04/2020 Kantoor gesloten wegens vakantie
(Beperkt bereikbaar via mail)
6/04/2020 Documenten opvragen maart
10/04/2020 Documenten opvragen BTW Q1/2020
20/04/2020 BTW Q1/2020
22/04 -10/05/2020 Kantoor gesloten
(Beperkt bereikbaar via mail)
11/05/2020 Documenten opvragen april
6/06/2020 Documenten opvragen mei
6/06/2020 Documenten opvragen Bijberoepers
30/06/2020 Fiches 2018
1/07/2020 PB 2019 AJ 2020 Particulieren
6/07/2020 Documenten opvragen juni
10/07/2020 Documenten opvragen BTW Q2/2020
20/07/2020 BTW te betalen Q2/2020
6/08/2020 Documenten opvragen juli
10/08/2020 BTW-aangiftes Q2/2020
2 weken in 08/2020 Kantoor gesloten wegens vakantie
(Beperkt bereikbaar via mail)
6/09/2020 Documenten opvragen augustus
6/10/2020 Documenten opvragen september
10/10/2020 Documenten opvragen BTW Q3/2020
20/10/2020 BTW Q3/2020
22/10/2020 PB 2019 AJ 2020 Mandatarissen
6/11/2020 Documenten opvragen oktober
15/11/2020 Voorlopige resultatenrekeningen
6/12/2020 Documenten opvragen november
20/12/2020 Documenten opvragen december
24/12/2020 Kwartaalvoorschot december BTW
21/12-03/01/2021 Kantoor gesloten wegens vakantie
(Beperkt bereikbaar via mail)
6/01/2021 Documenten opvragen december

Uw Scherpzinnige en actieve boekhouder

Sandrina Van de Gaer

U kan me altijd contacteren via mijn mail:
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
of via het contactformulier op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Published in Organisatie

Belastingen optimaliseren deel 1: Enkele tips voor tijdens het jaar, want wil niet iedereen zo weinig mogelijk belastingen betalen.

Dienstencheques (Vlaams Gewest)

Iedere meerderjarige persoon die in het Vlaamse Gewest zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep doen op huishoudhulp.

Voordeel

Er is een belastingvermindering van 30% op de eerste 156 aangekochte dienstencheques per persoon. Een dienstencheque van 9 euro kost dus 6.30 euro na belastingvermindering. Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht (per persoon) op belastingvermindering voor de dienstencheques die ze op eigen naam aankopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per partner.

Bewijs

Een fiscaal attest Sodexo: opgestuurd rond 01 maart.

Duurzaam bouwen en renovaties

Ook hier kan u belastingvermindering ontvangen. Vraag er naar bij uw architect, de bouwfirma of bij uw aanvraag lening.

Forfaitaire of werkelijke kosten

Iedereen die bezoldigingen of een vervangingsinkomen ontvangt, heeft recht op een aftrek in beroepskosten. U kan kiezen voor forfaitaire of werkelijke beroepskosten.

De forfaitaire kosten wordt automatisch gebruikt als er geen werkelijke zijn ingediend.

Forfaitaire beroepskosten

Aanslagjaar 2018 – inkomsten 2017

Inkomsten Forfaitair kostenpercentage
0,01 - 5.710 euro 28,7%
5.710 - 11.340 euro 10%
11.340 - 18.880 euro 5%
Vanaf 18.880 euro 3%

Met een maximum van 4.320 euro.

Werkelijke beroepskosten

Als uw werkelijke kosten groter zijn dan uw forfaitaire beroepskosten dan kan u uw werkelijke beroepskosten aangeven:

 • Vervoerskosten van en naar uw woonplaats – werkplaats;
 • Inrichtingskosten bureau in uw woning;
 • Huur bureau in uw woning;
 • Telecomkosten (PC, laptop, telefoon, gsm, smartphone en internet) gebruikt voor uw beroep;
 • Abonnementskosten van vakliteratuur;
 • Toegangskosten beurzen voor uw beroep;
 • Specifieke beroepskledij.

De beroepskosten hier aangeven mogen niet vergoed zijn door de werkgever, maar moeten betaald zijn door de aangever.

Om te kijken wat voor u de beste keuze is kunt u simulaties maken via Tax-On-Web of via TaxCalc

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 
Published in Personenbelasting

Belastingen optimaliseren deel 2

Giften

Voordeel

Een belastingvermindering van 45% van het giftbedrag.

Voorwaarden

 • De gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging;
 • De gift is gegeven aan een erkende instelling door minister of opgenomen door wet;
 • Gift is in geld.
 • Uitzondering: Gift kan ook in kunstwerken als ze gegeven zijn aan Rijksmusea, Gemeenschappen en Gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn op voorwaarde dat ze in een museum terechtkomen;
 • Of als het gaat om kunstwerken waarvan de Minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten;
 • Of als de Minister van Financiën hun geldwaarde heeft vastgesteld.

Bewijs

De instelling reikt een kwijtschrift uit voor de giften die zij ontvangen heeft.

Hypothecaire lening

Voor 01 januari 2016 was dit een federaal bevoegdheid, nu is dit een bevoegdheid van het Vlaams Gewest)

Lening afgesloten voor 01/01/2016 gelden de oude systemen en deze blijven gelden.

Lening afgesloten vanaf 01/01/2016 is er de geïntegreerde woonbonus.

Om uw fiscaal voordeel optimaal te benutten, maakt u best gebruik van de wizards aanwezig op Tax-On-Web.

Kinderopvang

Voordeel

U mag voor 2017 (aanslagjaar 2018) maximaal 11,20 euro per opvangdag en per kind jonger dan 12 jaar (of jonger dan 18 jaar bij een zware handicap) inbrengen als uitgaven. De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven. 

Voorwaarden

 • Het gaat over de uitgaven aan kinderopvang buiten de normale lesuren voor uw kinderen tot ze effectief 12 jaar oud worden;
 • De opvangkosten zijn voor kinderen ten uwe laste;
 • De kinderopvang kan in België of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gebeuren;
 • U heeft een beroepsinkomen;
 • De kosten moeten betaald zijn aan een erkend opvangcentrum.

Bewijs

Een attest al dan niet uitgereikt door het opvangcentrum met volgende gegevens:

 • Echtheid en het totale bedrag van de uitgaven
 • Volledige identiteit of benaming van de personen, scholen, instellingen en openbare besturen waaraan de uitgaven voor de opvang worden betaald
 • De naleving van de voorwaarden tot de aftrek van de uitgaven voor de opvang.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 
Published in Personenbelasting

Belastingen optimaliseren deel 4

Onderhoudsgeld of Alimentatie

Voordeel

Van het betaalde onderhoudsgeld is 80% aftrekbaar van uw gezamenlijk netto-belastbaar inkomen.

Voorwaarden

U moet gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet het onderhoudsgeld betalen in uitvoering van een onderhoudsverplichting verplicht door wet;
 2. De persoon die het onderhoudsgeld krijgt mag geen deel uitmaken van het gezin van de persoon die de uitkering betaald;
 3. U moet het onderhoudsgeld regelmatig betalen.

Bewijs

Bankrekeninguittreksels tonen betaling aan.

Taks-Shelter Investeren in een startende onderneming

Als u investeert in een startende vennootschap en alle voorwaarden zijn vervuld, dan kan u een belastingvermindering van 30% of 45% krijgen van het bedrag dat u in de vennootschap hebt geïnvesteerd.

Bewaren

Alle ontvangen attesten; kwijtschriften, bankuittreksels, … kortom alles wat u gebruikt hebt om uw aangifte in te vullen, moet u gedurende 7 jaren bewaren.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 
Published in Personenbelasting

Belastingen optimaliseren Deel 3: Pensioensparen

Iedere maand een gedeelte of het gehele bedrag in één keer geeft u aan een bank of verzekeringsmaatschappij om te sparen voor een aanvulling op uw wettelijk pensioen.

Voordeel

Het bedrag waarvoor u een belastingvoordeel krijgt is beperkt. Voor 2017 is dit 940 euro. De belastingvermindering bedraagt 30% van het gestort bedrag.

Als u in 2017 een bedrag van 940 euro gestort heeft, kan u in 2018 van een belastingvermindering van 282 euro genieten (nog verhoogd met de vermindering van de gemeentebelasting.).

Echtgenoten of wettelijk samenwoonden hebben elke recht op deze belastingvermindering.

Voorwaarden

 • U bent een Belg of een inwoner van de Europese Economische Ruimte op het moment dat u het contract afsluit;
 • Uw leeftijd is tussen 18 en 65 jaar oud op het moment dat u het contract afsluit;
 • De termijn is minstens 10 jaar;
 • Bij een pensioenspaarverzekering is in het contract vermeld dat: u bij leven de begunstigde bent en bij uw overlijden: uw erfgenamen de begunstigden zijn.

Bewijs

Elk jaar ontvangt u van de bank of verzekeringsmaatschappij een attest (nr. 281.60) met een overzicht van alle stortingen.

PWA-cheques (Vlaams Gewest)

De PWA-cheque (Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) maakt het mogelijk om aan een gunstig tarief volgende diensten te gebruiken:

 • Kleine herstellings- en onderhoudswerken aan een door de gebruiker bewoonde woning die vaklui weigeren uit te voeren vanwege de beperkte omvang;
 • Bewaken en verzorgen van dieren tijdens de afwezigheid van de eigenaars (indien plaatselijk dierenasiel);
 • Hulp voor de bewaking of de begeleiding van zieken of kinderen;
 • Hulp voor het verrichten van administratieve formaliteiten;
 • Hulp voor klein tuinonderhoud.

Voordeel

U heeft recht op een belastingvermindering van 30 % van het betaalde bedrag voor de PWA-cheques. Dit bedrag is beperkt tot maximum 1.440 euro voor het totaal van de PWA-cheques aangekocht in 2017 (aanslagjaar 2018).

De belastingvermindering is enkel geldig voor PWA-cheques op naam.

Bewijs

Ieder jaar ontvangt u een fiscaal attest (281.81) van de uitgever van de cheques. Dit attest geeft een overzicht van uw uitgaven van het voorbije jaar.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 
Published in Personenbelasting

Vandegaer_Sandrina_LowRes.jpg - 405.33 kB

Aangenaam,

Ik ben Sandrina. 

Uw boekhouder.

Weten jullie wat ik zo leuk vindt aan boekhouder zijn? En nee, het is niet alleen dat ik met cijfers mag werken, maar als klanten me vertellen dat ze eindelijk hun cijfers begrijpen. Een bevestiging om te blijven luisteren naar elke ondernemer. Jullie zijn geen nummers, maar unieke ondernemers met eigen boekhoudkundige noden.

Met mijn onderneming Sandrina’s Finance Assistance, wil ik zelfstandigen, bijberoepers en kleine KMO’s bijstaan met advies en beheer ik met genoegen hun dossiers met scherpzinnigheid en actie. Op deze boekhoudblog vindt u tips en adviezen op maat gemaakt. Zo hoop ik u op met raad en daad bij te staan.

O-ja Ik hou trouwens ook van lezen, naar de film gaan, voorstellingen en concerten bezoeken en tijd doorbrengen met mijn familie, vrienden en netwerkvrienden.

Hopelijk tot gauw, netwerkvriend

Ga ook eens kijken naar mijn E-book: Bent u een starter? Lees mijn e-book: Een administratieve wegwijzer in 7 stappen

 

Uw Scherpzinnige en actieve boekhouder

Sandrina Van de Gaer

U kan me altijd contacteren via mijn mail:
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
of via het contactformulier op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 
Published in Boekhoudblog

Beste ondernemer

Dagdagelijkse boekhouding. Ik heb deze woorden al af en toe gebruikt in mijn artikels. Maar ik heb er echter nooit een verklaring voor gegeven. Dus:

Betalen_factuur.jpg - 154.96 kB

Wat is het?

Dagdagelijkse boekhouding zijn eigenlijk de verrichtingen die u als ondernemer bijna dagelijks uitvoert naargelang de grootte van uw onderneming.

Welke verrichtingen bedoel ik dan?

 • Aankoopfacturen controleren, nummeren, betalen en eventueel boeken;
 • Verkoopfacturen maken, controleren, opsturen of doormailen, ontvangst controleren en eventueel boeken;
 • Kassa (als er cash wordt betaald of ontvangen) maken, controleren en eventueel boeken;
 • Bankenafschriften controleren en eventueel boeken;
 • Administratie leveranciers en klanten;
 • Administratie personeelsbeheer.

Wat bedoel ik niet?

 • Aangiftes maken en indienen;
 • Rapporten maken en rapporteren;
 • Advies geven of cijfers analyseren.

Het is deze dagdagelijkse boekhouding die u in uw onderneming kan uitvoeren of laten uitvoeren door een professional. Indien u zelf de dagdagelijkse boekhouding uitvoert, gelieve dan wel te laten controleren door een externe boekhouder bij iedere indiening van een aangifte. Beter op veilig spelen nu, dan later als er controle is problemen te krijgen.

Tip: Blijf dus weten wat er speelt in de administratie en boekhouding. Het blijft uw onderneming en uw verantwoordelijkheid!

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 
Published in Organisatie