Displaying items by tag: SFA

Wat is digitaal werken?

Netwerken.png - 412.12 kBDigitaal of elektronisch werken is werken zonder documenten op uw bureau. Documenten worden verwerkt digitaal met gebruik van een laptop/computer en een scanner. Ook schrijft u niks meer op, maar gebruikt u hiervoor software.

De ontvangen documenten op papier worden ingescand. De ontvangen documenten per mail en van de scanner worden bewaard op uw schijf en online.

Boekhouder

Toen ik begon als boekhouder heb ik onmiddellijk de digitale kaart getrokken. Klanten kunnen me gemakkelijk per mail bereiken en ook allerlei soorten documenten doorsturen. Ook het boekhoudpakket is aangepast aan deze noden. Ik werk namelijk met Exact online waar mijn klanten hun aankoop- en verkoopfacturen rechtstreeks naar toe kunnen sturen. Ook biedt Exact online een klantenportaal aan, waardoor mijn klanten hun cijfers in realtime kunnen volgen. In de toekomst wil ik nog meer investeren in mijn software, zodat het nog klantvriendelijker wordt.

Voordelen digitaal werken

In mijn ogen zijn er tal van voordelen om digitaal te werken.

 • Snelle bediening
  U mag rekenen op een snel antwoord op uw mails en ontvangst van uw documenten gaat vlot.
 • Papierverbruik
  Er is een zekere daling van papierverbruik, zeker als u een online facturatiepakket neemt.
 • Bewaren eigen documenten
  Aangezien ik de documenten ontvang per mail, kunnen klanten hun eigen documenten blijven bewaren. Dit is handig bij opzoeken.
 • Flexibel
  Doordat ik geen ruimte heb met allerlei mappen gevuld met documenten, kan ik als boekhouder overal werken, ook bij u en toch alles bij hebben.
 • Verloren documenten
  De klant verstuurt alles per mail en om die reden is er meteen een digitaal bewijs van versturing. Dus geen documenten die kwijt geraken door papieren overdracht.

Soms is het wel een beetje zoeken, omdat niet iedereen even goed mee is met de digitale kaart. Maar voor alles is een digitale oplossing te vinden, als men een beetje creatief is. Ook de vele digitale softwarepakketten helpen een aardig handje mee. In de toekomst gaan we steeds meer en meer digitaal werken inclusief boekhoudkantoren en de overheid.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 
Published in Organisatie

Download e-book: Een administratieve wegwijzer in zeven stappen

Beste ondernemer in spe

U gaE-book_SFA.jpg - 278.65 kBat binnenkort starten met uw onderneming of u zoekt informatie om eventueel later te starten met uw eigen onderneming.

Maar heeft u eigenlijk wel een idee wat er allemaal van u verwacht wordt rond de administratie en boekhouding van uw onderneming. Ik zeg het u eerlijk: het is een administratieve rompslomp.

Echter als u zich goed voorbereidt, bent u niet alleen in orde met wettelijke formaliteiten. Ook heeft u dan een streepje voor tegenover andere starters door bijvoorbeeld uw opstelling van een financiële plan of door een marktonderzoek uit te voeren.

Een goede voorbereiding is dus key voor een goede start. Wilt u een goede start?
Bekijk dan zeker mijn e-book: Een administratieve wegwijzer in zeven stappen (bijgewerkt tot 14/01/2019) , vol met tips over de administratie en boekhouding voor het opstarten van uw onderneming.

 

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 
Published in E-books

Welke eigenschappen zoekt u in de ideale boekhouder?

Rapport_tonen.jpg - 79.75 kB

1. Analytisch: De boekhouder verwerkt alle financiële en boekhoudkundige gegevens van een bedrijf, behandelt facturen, houdt banktransacties bij, verzorgt de btw- en belastingaangiftes en stelt de jaarrekening en resultatenrekening op. In deze constante datastroom kan je goed hoofdzaken en details onderscheiden.

2. Nauwkeurig: De boekhouder houdt van getallen en die moeten juist zijn. Hij of zij staat immers (mee) in voor de controle van de financiële administratie van het bedrijf.

3. Communicatief: De boekhouder kan ingewikkelde materie helder uitleggen aan de klant of aan de directie van uw bedrijf. In zijn rapporten geeft hij waardevol advies.

4. Creatief: De boekhouder zit vol ideeën, denkt mee met zijn klant of baas en komt met haalbare oplossingen.

5. Betrouwbaar: De boekhouder komt zijn afspraken na en levert het nodige tijdig af. Hij is dus ook stressbestendig. Verder gaat hij zorgvuldig om met bedrijfsgegevens volgens de GDPR- wetgeving.

6. Zelfstandig: afhankelijk van de grootte van de klant of het bedrijf waarvoor hij werkt, gaat hij in mindere of meerdere mate zelfstandig te werk. Uiteraard is de boekhouder een teamspeler wanneer dat nodig is.

Bron: vrij naar https://www.vacature.com/nl-be/carriere/job-nieuws/6-eigenschappen-van-de-ideale-boekhouder

'Wij handelen niet goed omdat wij deugd bezitten of excellent zijn, maar wij hebben juist die eigenschappen omdat we goed gehandeld hebben' van Aristoteles

Komen deze omschrijvingen overeen met uw boekhouder? Gefeliciteerd, u heeft de perfecte mach gevonden tussen u, uw onderneming en uw boekhouder.

Voor de andere ondernemers overleg eens met uw huidige boekhouder. Maak een afspraak en luister naar hem. Hij kent u en uw onderneming. Uw boekhouder is een expert in cijfers. Hij is  meer dan alleen meer iemand die uw documenten verwerkt en de juiste aangiftes indient.

Uw boekhouder kan ook een adviseur zijn, een eerste hulplijn bij brandende vragen en plotse problemen!

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 

 
Published in Uw boekhouder

Verplichte factuurvermeldingen: Het opstellen van een correcte factuur voorkomt dat u als leverancier een boete krijgt en dat uw klant de aangerekende BTW niet zou kunnen terugvorderen. Het is dan ook van belang dat de facturen inhoudelijk correct zijn.

Wat staat er op een factuur om wettelijk in orde te zijn?

Facturen_nakijken.png - 815.32 kB

 1. Factuur: Op de factuur moet het woord ‘Factuur’ effectief vermeld worden;
 2. Factuurdatum: Datum van uitreiking van de factuur;
 3. Volgnummer: Iedere factuur krijgt een uniek identificatienummer;
 4. Identiteit leverancier: Naam, rechtsvorm, adres, BTW-nummer en bankrekeningnummer (IBAN en BIC;
 5. Identiteit klant: Naam, rechtsvorm, adres en BTW-nummer;
 6. Datum belastbaar feit: De datum wanneer de levering of de dienst heeft plaatsgevonden of de datum van ontvangst van (een deel van de prijs);
 7. Aard van de uitgevoerde handeling: Benaming van de goederen / diensten, hoeveelheid, eenheidsprijs;
 8. Bedrag exclusief BTW (Maatstaf van Heffing): Per tarief het bedrag exclusief BTW, dit is het bedrag waarop de BTW wordt berekend;
 9. Tarieven BTW: percentage 6%, 12% of 21%;
 10. Verschuldigde BTW: Het bedrag van de verschuldigde BTW;
 11. Totaalbedrag: De som van het bedrag excl. BTW en de verschuldigde BTW;
 12. BTW verlegd: Deze mededeling wordt vermeld indien de btw verschuldigd is door de medecontractant (werken in onroerende staat, intracommunautaire diensten)
 13. Factuur uitgereikt door de klant: deze mededeling wordt vermeld indien de klant (medecontractant) zelf de factuur uitreikt in naam en voor rekening van de leverancier;
 14. Verwijzing naar eerdere stukken; Indien er reeds een voorschotfactuur of een gedeeltelijk factuur werd uitgereikt, dan moet dit vermeld worden op de recentste factuur;
 15. Duplicaat; Indien verschillende exemplaren van een factuur worden uitgereikt, moet de leverancier / duidelijk de vermelding duplicaat of kopie aanbrengen;
 16. Oorspronkelijke factuur door toeval of overmacht verloren heeft of indien de factuur vernietigd is, dan moet de volgende mededeling op de factuur vermeld worden: ‘Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de vernietigde of verloren gegane originele factuur: BTW aanschrijving 10/1974’;
 17. Bijzondere regeling – X: als een bijzondere regeling voor reisbureaus, gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen van verzameling of antiquiteiten wordt gehanteerd, moet deze vermelding op de factuur komen;
 18. Algemene voorwaarden: Dit zijn de algemene verkoopsvoorwaarden die de contracterende partijen moeten aanvaarden. In dit deel wordt een betalingstermijn opgenomen. Bij de factuurdatum kan u best een vervaldatum zetten, zodat voor iedereen de betalingstermijn duidelijk is.

Het uitreiken van creditnota’s vereist eveneens een specifieke vermelding.

Een creditnota wordt uitgereikt indien in de oorspronkelijk factuur een fout is opgetreden. De creditnota vermeldt dezelfde verplichtingen zoals hierboven besproken voor de factuur. Uiteraard dient nu het woord ‘Creditnota’ vermeld te worden in plaats van het woord ‘Factuur’.

Op de creditnota dient ook de volgende vermelding te worden opgenomen: ‘BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht’ (art. 4 §1 3° KB nr. 4). Er moet eveneens verwezen worden naar de oorspronkelijk factuur en de factuurdatum.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 
Published in Boekhouden

Heeft u soms moeilijkheden om uw boekhouder te begrijpen? Zijn de typische kernwoorden in de boekhoudwereld eerder Chinees dan Nederlands?

Graag help ik u op weg door deze lijst met verklarende kernwoorden in de boekhoudwereld met regelmatige updates. Update 1 op 23/05

Kernwoorden

Cijfers_en_boekje_in_blauw.png - 1.01 MB

 • Activa of Vaste activa (of bezittingen, investeringen): Een goed dat meestal lange tijd in uw onderneming blijft en daardoor afschrijfbaar is. In uw balans aan de rechterzijde bovenaan.
 • Aftrekbare btw: Btw op uw aankopen die u terug kan vorderen.
 • Afschrijven: Een vast actief dat lange tijd in uw onderneming blijft, kan u afschrijven. Voorbeeld: aankoop machine met een geschatte levensduur van 5 jaar. U kan dus ieder jaar 1/5 van het bedrag in kosten inbrengen (afschrijven).
 • Balans: is een overzicht van bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming.
 • Balansrekeningen: Op de MAR te vinden tussen klasse 1-4. De bedragen hierop zijn aan de linkerkant terug te vinden in de balans.
 • Btw-aangifte: Het aangeven van uw aftrekbare en verschuldigde Btw per kwartaal of maand via Intervat.
 • Credit: en vermeerdering van uw passiva of een vermindering van uw activa.
 • Debet: een vermeerdering van uw activa of vermindering van uw passiva.
 • Kapitaal: Het eigen geld van de vennoten/zelfstandigen die in de onderneming is gestort.
 • Klant: (400) Een zelfstandig of onderneming waaraan u een goed of dienst heb verkocht.
 • Klasse: een rekeninggroep van de MAR van 1 tot en met 7.
 • Kostenrekeningen: Deze rekeningen geven alle negatieve bedragen weer. Klasse 6
 • Leverancier: (440) Een zelfstandige of onderneming waar u een goed of dienst heb gekocht.
 • Eigen vermogen: Kapitaal en Reserves. Klasse 1
 • Inkomsten: Het geld dat daadwerkelijk wordt ontvangen op uw bankrekening of in uw kassa.
 • Investering: zie activa
 • Intervat: Website overheid om de btw aan te geven. https://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat
 • MAR of Minimum Algemeen rekeningstelsel: is een verzameling van boekhoudrekeningen die gebruikt worden in de boekhouding zoals 604000 Aankopen handelsgoederen.
 • Omzet: (70-74) Zie opbrengstenrekeningen
 • Opbrengstenrekeningen: Deze rekeningen geven alle positieve bedragen weer. Klasse 7
 • Passiva: Een schuld op meestal lange termijn. In uw balans aan de linkerkant bovenaan.
 • Rekeningstelsel: zie MAR en kan ook aangepast worden naar de specifieke noden van het bedrijf.
 • Reserves: Een bedrag dat de onderneming in klasse 1 heeft als back-up.
 • Resultatenrekening: Alle bedragen van klasse 6 en 7 met een uitkomst die de winst of verlies bepaalt.
 • Resultatenrekeningen: Op de MAR te vinden tussen klasse 6 en 7.  De bedragen hierop zijn terug te vinden in uw resultatenrekening.
 • Schulden: zie passiva
 • Uitgaven: Het geld dat effectief van uw bankrekening of uit uw kassa gaat.
 • Verschuldigde btw: Btw op verkopen die u moet betalen aan de overheid.
 • Vreemd vermogen: Leningen op lange termijn en schulden aan leveranciers; btw; rsz;
 • Wettelijk reserves: De wet legt vennootschappen op om een reservefonds aan te leggen. 5% van de jaarlijkse nettowinst tot 10% van het maatschappelijk kapitaal bereikt is.
 • Winst = Opbrengsten min kosten en min belastingen.
 • Verlies = Er zijn meer kosten dan opbrengsten.

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 
Published in Boekhouden

Wat
Een klantenlisiting of BTW-listing is een lijst van ondernemingen met Belgisch BTW-nummers waaraan uw onderneming diensten of goederen geleverd heeft tijdens het vorig kalenderjaar van meer dan 250 EUR (excl. BTW).
Uw klanten met alleen vrijgestelde handelingen volgens artikel 44 BTW-wetboek en die toch een BE-nummer hebben, moeten niet in de klantenlisting worden opgenomen.

In deze lijst geeft u voor elke klant het totaalbedrag aan leveringen en diensten + het totaalbedrag van verschuldigde BTW weer.

Wie moet een klantenlisting indienen?
Elke onderneming die klanten heeft met een Belgisch BTW-nummer waaraan ze in het vorig kalenderjaar voor meer dan 250 EUR excl. BTW gefactureerd hebben.

Uitzondering 1 - Vrijgestelde ondernemingen

U moet geen klantenlisting indienen als uw onderneming alleen handelingen verricht die vrijgesteld zijn door artikel 44 BTW-wetboek.
Echter als u een gemengde of gedeeltelijke belastingplichtige bent, moet u wel een klantenlisting indienen. U neemt echter de vrijgestelde handelingen niet op.

Uitzondering 2 - Kleine ondernemingsregeling

U moet niet langer een klantenlisting indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 • Uw onderneming valt onder de Kleine ondernemingsregeling (omzet minden dan 25.000 EUR per jaar)
 • Uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting: uw klanten hebben geen Belgisch BTW-nummer of hebben wel een Belgisch BTW-nummer, maar uw jaarlijkse omzet per klant is niet meer dan 250 euro (excl. BTW).

U moet dus nog altijd een (nihil-)klantenlisting indienen wanneer u zich in een van de volgende situaties bevindt:

 • U hebt uw klantenlisting voor 2017 nog niet ingediend, of
 • U hebt uw activiteit stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2018.

Wat doet u als uw onderneming vorig jaar geen handelingen hebt uitgevoerd die moeten worden aangegeven via de klantenlisting:

 • Belastingplichtinge met periodieke BTW-aangiften: Kruis in de BTW-aangifte van kwartaal 4 het voorziene vak aan. In dat geval moet u geen klantenlisting indienen. Of u dient een nihil-klantenlisting in.
 • Belastingplichtige met landbouwregeling: Dien een nihil-listing in.
 • Belasitngplichtige met kleine ondernemingsregeling: U moet niet langer een klantenlisting indienen (zie eerder).
 • Lid van een BTW-eenheid met periodieke aangiftes: Dien een nihil-listing in of informeer uw bevoegde kantoor schriftelijk.
 • Andere belastingplichtingen: informeer uw bevoegde kantoor schriftelijk.
 Wanneer klantenlisting indienen?

U of uw boekhouder moet de klantenlisting elk jaar indienen voor 31 maart.

Als u uw zelfstandige activiteit heeft stopgezet, moet u de klantenlisting indienen binnen de drie maanden na stopzetting van van uw BTW-nummer.

Hoe moet u de klantenlisting indienen?

Digitaal: U dient uw klantenlisting in via Intervat, waar u ook uw periodieke BTW-aangiftes indient.
Papier: U vraag het formulier aan bij uw bevoegde kantoor.

Als uw onderneming onderworpen is aan een andere regeling, bent u niet verplicht om digitaal in te dienen. U kunt natuurlijk voor de eenvoud, Intervat gebruiken. 

Uw Scherpzinnige en actieve boekhouder

Sandrina

U kan me altijd contacteren via mijn mail:
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
of via het contactformulier op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 
Published in BTW

Blijkbaar zijn er nog veel vragen over de kleine ondernemingsregeling.

Dus leg ik graag kort uit wat de kleine ondernemingsregeling eigenlijk is:

Voorwaarden

 • Eender welke juridische vorm hebben.
 • Jaaromzet minder dan 25.000 euro per jaar

Uitgesloten

 • Werken in onroerende staat.
 • Horeca met geregisterd kassasysteem.
 • Leveringen met oud materiaal.
 • BTW eenheden: bedrijven die volgens de BTW als één bedrijf worden beschouwd.

Verplichtingen

Finance_Report.png - 968.38 kB

 • Op verkoopfacturen deze regel zetten: ‘Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen’
 • Dagboekontvangsten behouden.
 • Aan- en verkoopfacturen bewaren en nummeren.
 • Een tabel bedrijfsmiddelen bijhouden.
 • BTW-nummer blijven doorgeven aan leveranciers en gebruiken: op verkoopsfacturen en andere officiële documenten.
 • Voor 31/03 een klantenlisting of btw-listing indienen van het vorig boekjaar, tenzij nihil-klantenlisting (geen klanten met BTW-nummer met meer dan 250 euro excl. BTW omzet).
 • Aangifte indienen bij aanvang, wijziging en stopzetting.
 • Eventueel een opgave intracommunautaire handelingen indienen: Aankopen of verkopen gedaan in de EU.
 • Bijzonder BTW-aangifte: Bij aankoop goederen of diensten waarvoor u als medecontractant btw verschuldigd bent.
 • 7 jaar bewaren + back-up maken.

Voordelen

 • Geen BTW meer aanrekenen op uw verkoopfacturen
 • Geen BTW meer moeten doorstorten naar de belastingdienst
 • Geen BTW aangiftes indien bij de belastingdienst

Nadeel

 • U kan echter niet meer de BTW die u aan uw leveranciers betaald hebt, in aftrek brengen of terugvragen aan de staat.
 • Bij investeringen van voor u kleine ondernemingsregeling had, moet u uw btw daarop een gedeelte terugbetalen aan de belastingdienst.

Aanvragen

 • Bij aanvraag van uw BTW-nummer;
 • Formulier invullen dat de Belastingdienst opstuurt;
 • Bij uw plaatselijk belastingkantoor.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 
Published in Organisatie

I_love_tax.png - 1.30 MBHeeft u uw personenbelasting nog niet ingediend? Hebt u om de één of andere reden de deadline gemist? Niet getreurd, u kan een mandataris inschakelen om uw personenbelasting in te dienen.

Wat is  een mandataris?

Een boekhouder/accountant/belastingconsulent met een ondernemingsnummer , die namens een eenmanszaak of vennootschap optreedt. Deze (rechts)persoon noemt men een mandaathouder. De natuurlijk of rechtspersoon staat bekend als de mandaatgever. De mandaathouder voert de gegeven opdracht uit met zijn volmacht gegeven door de mandaatgever.

Voorbeeld: De mandaatgever, zelfstandige in hoofdberoep geeft aan de mandaathouder, zijn boekhouder de opdracht om in zijn plaats de personenbelasting in te dienen voor de deadline.

Hoe volmacht geven?

Een zelfstandige of een verantwoordelijke van een onderneming kan online een volmacht geven.

Zie http://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern

Wist u trouwens dat u, als zelfstandige ook een volmacht kan geven voor indiening BTW of voor uw vennootschapsbelasting of ook voor andere aangiftes bij de overheid?

Tot wanneer?

De mandatarishouder kan uw personenbelasting indienen tot 24/10/2019.

Maar wacht niet weer tot op het laatste moment. U kan nooit weten wat er plots kan tussenkomen. Bovendien heeft uw boekhouder tijd nodig om uw documenten te verwerken en om uw personenbelasting in te dienen.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 
Published in Personenbelasting

Nieuw Wetboek van Wennootschapen en Verenigingen (WVV) is goedgekeurd.
Hij treedt in werking vanaf 01/05/2019.

Nieuwe vennootschapsvormen

Er zijn nu 17 vennootschapsvormen. Vanaf 01/05/2019 worden dat er 4 namelijk: de BV, de NV en de Coöperatieve vennootschap en de Maatschap (zie verder). Alle andere vennootschappen moeten worden omgezet naar één van deze vier rechtsvormen. Bestaande vennootschappen vallen vanaf 01/01/2020 onder het nieuw wetboek. De vennootschappen moeten bij de eerstvolgende statuutwijziging hun rechtsvorm aanpassen en dit ten laatste voor 01/01/2024.

 De wetgever wil hiermee het vennootschapsrecht moderniseren, vereenvoudigen, flexibiliteit creëren. Ook wil hij België op de kaart zetten als vestigingsland voor ondernemingen.

 

Hier enkele interessante punten over de nieuw wet

 1.  Nieuw onderscheidingscriterium tussen vennootschappen en verenigingen
  De VZW-wet en de wet van beroepsverenigingen in het nieuwe WVV. Daardoor komen de vennootschappen als voor verenigingen in eenzelfde wetboek. Het WVV verandert de vennootschap, vereniging en stichting en schaft het winstoogmerk af als criterium van onderscheid. Het nieuwe onderscheidingscriterium tussen vennootschappen en verenigingen wordt het al dan niet bestaan van een winstuitkering aan vennoten/aandeelhouders of leden van VZW.

  Een vennootschap heeft een vermogen en wordt opgericht met als doel een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren. Verenigingen en stichtingen daarentegen streven een belangeloos doel na met hun beroepsactiviteiten. Zij mogen winst niet op eender welke manier uitkeren aan leden, bestuurders, oprichters of anderen. Ook voor stichtingen geldt een verbod tot uitkeringen.

 2.  Afschaffing onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen
  Er is geen onderscheid meer tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen. Daardoor verdwijnt de definitie “burgerlijke vennootschappen met handelsvorm”. Alle vennootschappen worden onderworpen aan het handelsrecht en ondernemingsrecht en en vallen onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank (rechtbank van koophandel). Vennootschappen, verenigingen en stichtingen worden voortaan ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen.De begrippen ‘koopman’ en daden van koophandel’ worden ook opgeheven.
 1. Beperking van het aantal vennootschapsvormen
  Er blijven maar vier vennootschapsvormen over:
 • BV (besloten vennootschap) voor kleine en (middel)grote ondernemingen
 • NV (naamloze vennootschap) voor grote en beursgenoteerde ondernemingen
 • CV (coöperatieve vennootschap) voor ondernemingen die het coöperatieve gedachtegoed nastreven.
 • Maatschap: basisvorm voor personenvennootschap en de enige vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (met VOF of Comm. V.)

  De bestaande Europese vehikels (SE (“Europese Vennootschap”), SCE (“Europese Coöperatieve Vennootschap”) en EESV (“Europees economisch samenwerkingsverband”)), blijven onveranderd, omdat deze Europees geregeld zijn en de Belgische wetgever deze niet kan schrappen of wijzigen.
 1. De kapitaalloze BV
  De BV heeft geen kapitaal meer maar wel een eigen vermogen dat bestaat uit de inbreng van de aandeelhouders (voor zover niet terug uitgekeerd), de overgedragen winsten en de reserves. De minimumkapitaalvereiste wordt dus vervangen door de vereiste van een toereikend aanvangsvermogen. De oprichters van de BV moeten erop toezien dat de vennootschap bij haar oprichting over een eigen vermogen beschikt dat toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid. Bij die beoordeling van het toereikend aanvangsvermogen mogen ook vreemde middelen in rekening worden gebracht zoals bankfinancieringen en achtergestelde aandeelhoudersleningen. Eveneens mag ook inbreng van nijverheid in plaats van kapitaal met toelating van de overige aandeelhouders. De waardering van een inbreng in nijverheid is onderworpen aan dezelfde regels als bij een inbreng in natura.De oprichting van de BV gebeurt onder het nieuwe recht ook door middel van een authentieke akte.
 1. Invoering van de statutaire zetelleer
  In de toekomst zullen vennootschappen onderworpen zijn aan het Belgische vennootschapsrecht als hun statutaire zetel zich in België bevindt, ook al oefenen zij niet daadwerkelijk activiteiten uit in België of worden ze niet effectief vanuit België geleid.  Van zodra een vennootschap haar zetel in België vestigt, weet zij dat zich moet onderwerpen aan het Belgisch WVV.

Uw Scherpzinnige en actieve boekhouder

Sandrina

U kan me altijd contacteren via mijn mail:
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
of via het contactformulier op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 

 
Published in Starter

Wat zijn de beroepskosten?

 • Op naam van de onderneming met een ticket of factuur;
 • In de onderneming zelf te gebruiken;
 • Met de bedoeling om winst te maken of te behouden;
 • En betaald door onderneming in hetzelfde boekjaar.

Ticket.png - 676.09 kBAftrekbare beroepskosten

Kosten die u 100% (volledig) gebruikt voor uw onderneming.

 • Aankoop diensten (vb. factuur boekhouder, herstelling machine);
 • Aankoop diverse goederen (vb. pennen, postzegels);
 • Aankoopkosten gronden en terreinen;
 • Aankoop handelsgoederen (vb. haarproducten bij een kapper);
 • Afschrijvingskosten investeringen (vb. een machine: geschat gebruik is 5jaar, dan schrijft u iedere jaar 1/5 van het aankoopbedrag af. Dit bedrag neemt u als kost.);
 • ;Belastingen onroerende voorheffing;
 • Bijdragen en lidgelden van beroepsverenigingen;
 • Cadeaus uitdelen tijdens buitenlandse zakenreis;
 • Cadeaucheques van 50 euro;
 • Daguitstappen personeel;
 • Geschenken personeel maximaal 35 euro per persoon en per jaar. Eervolle vermelding maximaal 105 euro per persoon en per jaar Huwelijken personeel: maximaal 200 euro;
 • Geschenk van meer dan 125 euro/jaar gegeven aan professionele klanten zoals vennootschappen of vrije beroepen);
 • Gratis drank en eten aan personeel, ook als personeel in opdracht werkt buiten de onderneming;
 • Huur en leasingkosten (behalve voor personenwagens);
 • Feest personeel 1x per jaar;
 • Financieringskosten;
 • Kosten kantoor of professioneel gebruikte ruimte;
 • Maaltijdcheques (vrijgesteld van RSZ en Sociale bijdrage);
 • Parking klanten en leveranciers;
 • Proportionele boeten zoals parkeerretributies en schadevergoeding beroepsfout;
 • Publiciteitskosten en demonstratiekosten;
 • Opleidingskosten i.v.m. onderneming;
 • Telecomkosten (gsm, smartphone, telefoon en internet);
 • Sociale bijdragen: totaal van ieder kwartaal;
 • Versieringen en bloemen voor bedrijfslokalen;
 • Verzekeringen: VAPZ, gewaarborgd inkomen en beroepsrisico’s.

Gedeeltelijk aftrekbare beroepskosten

Kosten die maar voor een gedeelte aanvaard worden door de fiscus. Het gedeelte dat niet aanvaard wordt, noemt men ook verworpen uitgaven.

 • Autokosten bij Personenwagen 75% aftrekbaar;
 • Onthaal- en receptiekosten 50% aftrekbaar;
 • Relatiegeschenken 50% aftrekbaar;
 • Restaurantkosten 69% aftrekbaar.

Niet-aftrekbare beroepskosten

 • Niet-proportionele boeten zoals fiscale, gerechtelijke en verkeersboetes;
 • Sociaal voordelen.

Bijgewerkt tot 19/03/2018

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 
Published in Boekhouden