Displaying items by tag: SpringplankZelfstandige

Bent u een werkzoekende met een werkloosheidsuitkering?

 

Maar u wilt het nest verlaten en vliegen als een zelfstandige. U heeft echter uw uitkering broodnodig. Dan is er de maatregel: Springplank naar zelfstandige. De overheid wil werkzoekenden stimuleren om als zelfstandige te beginnen. Tijdens één jaar mag u een activiteit als zelfstandige in bijberoep uit oefenen zonder dat u uw uitkering verliest.

 

Voorwaarden

 • Een werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangen;
 • Aangifte bij de RVA voor het begin van uw zelfstandige activiteit in bijberoep;
 • U hebt in de afgelopen zes jaar de activiteit niet uitgevoerd als zelfstandige in hoofdberoep;
 • Er mag geen personeel werkzaam zijn voor uw zelfstandige activiteit.

 

Regels

 • U mag geen artistieke activiteit uit oefenen;
 • De activiteit voert u als zelfstandige in bijberoep. Het aantal uren en de grootte van uw inkomen moeten beperkt zijn. De RVA beoordeelt per werkloze;
 • Werken als zelfstandige in bijberoep mag overdag, ’s avonds en in het weekend.

Plichten

 • U bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB;
 • U blijft beschikbaar voor een job als werknemer. Dat betekent dat u snel kunt solliciteren op een passende vacature. Als uw begeleider u een opleiding of begeleiding aanbiedt, u deze aanneemt. En dat u uw afspraken van de VDAB nakomt.
 • U heeft uw hoofdverblijfplaats in België en verblijft er ook werkelijk;
 • U bent niet arbeidsongeschikt verklaart.

Inkomen

Het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering zal verminderd worden met het deel van het bedrag van het dagelijks inkomen van de activiteit dat 13,98 euro overschrijdt (index 01/06/2017).
Bv: als het netto dagelijks inkomen van uw bijberoep 15 euro bedraagt, zal het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering verminderd worden met het verschil tussen 15 en 13,98, dus =1,02 euro.

Aangifte

Door RVA-formulier CI en C1C in te vullen doet u aangifte bij springplank naar zelfstandige, te vinden op de website van RVA.

Meer weten

Lees dan zeker de infobladen: "Mag u een nevenactiviteit uitoefenen gedurende uw tijdelijke werkloosheid?" nr. T45, "Mag u een nevenactiviteit uitoefenen gedurende uw volledige werkloosheid?" nr. T46 en "Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?" nr. T53.
Ook vindt u meer info op de website van de RVA: http://www.rva.be/nl/nieuws/uitoefening-van-een-bijkomstige-activiteit-tijdens-de-werkloosheid-voordeel-springplank-naar-zelfstandige

 
Published in Starter