Mandataris of mandaathouder

Heeft u uw personenbelasting nog niet ingediend? Hebt u om de één of andere reden de deadline gemist? Niet getreurd, u kan een mandataris inschakelen om uw personenbelasting als nog in te dienen.

Wat is  een mandataris?

Een persoon met een ondernemingsnummer die gevraagd is om op treden namens een ander persoon of onderneming. Deze persoon noemt men een mandaathouder. De natuurlijk of rechtspersoon staat bekend als de mandaatgever. De mandaathouder voert de gegeven opdracht uit met zijn volmacht door de mandaatgever.

Voorbeeld: De mandaatgever, zelfstandige geeft aan de mandaathouder, zijn boekhouder de opdracht om in zijn plaats zijn personenbelasting in te dienen.

Hoe volmacht geven?

Een zelfstandige of een verantwoordelijke van een onderneming kan online een volmacht geven.

Zie http://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern

Wist u trouwens dat u, als zelfstandige ook een volmacht kan geven voor indiening BTW of uw vennootschapsbelasting of ook voor andere aangiftes bij de overheid?

Tot wanneer?

De mandatarishouder kan uw personenbelasting indienen tot 25/10/2018.

Maar wacht niet weer tot op het laatste moment. U kan nooit weten wat er plots kan tussenkomen. Bovendien heeft uw boekhouder tijd nodig om uw documenten te verwerken en om uw personenbelasting in te dienen.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Belangrijke data

Belangrijke data voor uw boekhouding

BTW

Wanneer uw BTW-aangifte indienen?

Kwartaalaangevers

Voor kwartaal 1 (januari, februari en maart): 20/04/20XX

Voor kwartaal 2 (april, mei en juni): 20/07/20XX

Voor kwartaal 3 (juli, augustus en september): 20/10/20XX

Voor kwartaal 4 (oktober, november en december: 20/01/X1

 

Maandaangevers

Iedere 20ste van de volgende maand.

Kijk naar de volgende website voor de laatste wijzigingen:

Aangifte https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/kalender#q1

Betaling: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/kalender#q2

 

Opmerking

Voor juli is er gewoonlijk een vakantieregeling voor de indiening, maar niet voor de betaling.
In december betalen de kwartaalaangevers een voorschot op hun BTW van Q4/2018. Het voorschot is het werkelijk BTW-bedrag van uw transacties tussen 01/10/XX en 20/12/XX. Dit voorschot hoort betaald te worden voor 24/12/XX.

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/periodieke_aangifte/verplicht_voorschot#q1

 

Intracommunautaire opgave

Indiening valt samen met de BTW

Bij kwartaalaangevers: per kwartaal

Bij maandaangevers: per maand.

 

Klantenlisting

Indienen elk jaar voor 31/03/X1

Na stopzetting van uw BTW-nummer, heeft u nog drie maanden

 

Personenbelasting 2018

Op papier voor 29/06/2018.

Via Tax-on-web tot en met 12/07/2018.

Een mandataris (boekhouder) kan uw aangifte indienen via Tax-on-web tot en met 05/11/2018.

 

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Verkoop – schema en Verkoopboeking

Verkoopschema

Handelsgoederen/Diensten 700/704
Commerciële korting 708
Aanvullende kosten 700/744
 • Verpakkingsmateriaal
 • Laadkosten
 • Vervoerskosten
 • Douanerechten
 • Verzekering
 • ………
 
Netto factuurprijs (excl. Btw)  
Btw op netto factuurprijs 451
Aangerekende terugstuurbare verpakking 443
Factuurprijs zonder contante betaling (incl. Btw) 400
Financiële korting op netto factuurprijs 657 bij ontvangst
Factuurprijs bij contante betaling (incl. Btw) 400

 

Verkoopboeking

Omschrijving

Ref.

Debet

Credit

Handelsdebiteuren 400

X

 

 aan Verkopen/dienstprestaties

700  

X

              Verschuldigde Btw bij verkopen

451  

X

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Aankoop – schema en Aankoopboeking

Aankoopschema

Handelsgoederen/Diensten en Diverse goederen 604/61
Commerciële korting 608/61
Aanvullende kosten 602
 • Verpakkingsmateriaal
 • Laadkosten
 • Vervoerskosten
 • Douanerechten
 • Verzekeringen
 • ……..
 
Netto factuurprijs (excl. Btw)  
Btw op Netto factuurprijs
411
Aangerekende terugstuurbare verpakking 403
Totale factuurprijs zonder contante betaling (incl. Btw) 440
Financiële korting op netto factuurprijs 757 bij betaling
Totale factuurprijs bij contante betaling (incl. Btw) 440

 

Aankoopboeking

Omschrijving Ref. Debet Credit
Aankopen van handelsgoederen 604 X  
Aankopen diensten en diverse goederen 61 X  
Aftrekbare Btw bij aankopen 411 X  
aan Leveranciers 440   X

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Kernwoorden in de boekhoudwereld

Heeft u soms moeilijkheden om uw boekhouder te begrijpen? Zijn de typische kernwoorden in de boekhoudwereld eerder Chinees dan Nederlands?

Graag help ik u op weg door deze lijst met verklarende kernwoorden in de boekhoudwereld met regelmatige updates. Update 1 op 23/05

Kernwoorden

 • Activa of Vaste activa (of bezittingen, investeringen): Een goed dat meestal lange tijd in uw onderneming blijft en daardoor afschrijfbaar is. In uw balans aan de rechterzijde bovenaan.
 • Aftrekbare btw: Btw op uw aankopen die u terug kan vorderen.
 • Afschrijven: Een vast actief dat lange tijd in uw onderneming blijft, kan u afschrijven. Voorbeeld: aankoop machine met een geschatte levensduur van 5 jaar. U kan dus ieder jaar 1/5 van het bedrag in kosten inbrengen (afschrijven).
 • Balans: is een overzicht van bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming.
 • Balansrekeningen: Op de MAR te vinden tussen klasse 1-4. De bedragen hierop zijn aan de linkerkant terug te vinden in de balans.
 • Btw-aangifte: Het aangeven van uw aftrekbare en verschuldigde Btw per kwartaal of maand via Intervat.
 • Credit: en vermeerdering van uw passiva of een vermindering van uw activa.
 • Debet: een vermeerdering van uw activa of vermindering van uw passiva.
 • Kapitaal: Het eigen geld van de vennoten/zelfstandigen die in de onderneming is gestort.
 • Klant: (400) Een zelfstandig of onderneming waaraan u een goed of dienst heb verkocht.
 • Klasse: een rekeninggroep van de MAR van 1 tot en met 7.
 • Kostenrekeningen: Deze rekeningen geven alle negatieve bedragen weer. Klasse 6
 • Leverancier: (440) Een zelfstandige of onderneming waar u een goed of dienst heb gekocht.
 • Eigen vermogen: Kapitaal en Reserves. Klasse 1
 • Inkomsten: Het geld dat daadwerkelijk wordt ontvangen op uw bankrekening of in uw kassa.
 • Investering: zie activa
 • Intervat: Website overheid om de btw aan te geven. https://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat
 • MAR of Minimum Algemeen rekeningstelsel: is een verzameling van boekhoudrekeningen die gebruikt worden in de boekhouding zoals 604000 Aankopen handelsgoederen.
 • Omzet: (70-74) Zie opbrengstenrekeningen
 • Opbrengstenrekeningen: Deze rekeningen geven alle positieve bedragen weer. Klasse 7
 • Passiva: Een schuld op meestal lange termijn. In uw balans aan de linkerkant bovenaan.
 • Rekeningstelsel: zie MAR en kan ook aangepast worden naar de specifieke noden van het bedrijf.
 • Reserves: Een bedrag dat de onderneming in klasse 1 heeft als back-up.
 • Resultatenrekening: Alle bedragen van klasse 6 en 7 met een uitkomst die de winst of verlies bepaalt.
 • Resultatenrekeningen: Op de MAR te vinden tussen klasse 6 en 7.  De bedragen hierop zijn terug te vinden in uw resultatenrekening.
 • Schulden: zie passiva
 • Uitgaven: Het geld dat effectief van uw bankrekening of uit uw kassa gaat.
 • Verschuldigde btw: Btw op verkopen die u moet betalen aan de overheid.
 • Vreemd vermogen: Leningen op lange termijn en schulden aan leveranciers; btw; rsz;
 • Wettelijk reserves: De wet legt vennootschappen op om een reservefonds aan te leggen. 5% van de jaarlijkse nettowinst tot 10% van het maatschappelijk kapitaal bereikt is.
 • Winst = Opbrengsten min kosten en min belastingen.
 • Verlies = Er zijn meer kosten dan opbrengsten.

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen