Tagarchief: fiscaal

Mandataris of mandaathouder

Heeft u uw personenbelasting nog niet ingediend? Hebt u om de één of andere reden de deadline gemist? Niet getreurd, u kan een mandataris inschakelen om uw personenbelasting als nog in te dienen.

Wat is  een mandataris?

Een persoon met een ondernemingsnummer die gevraagd is om op treden namens een ander persoon of onderneming. Deze persoon noemt men een mandaathouder. De natuurlijk of rechtspersoon staat bekend als de mandaatgever. De mandaathouder voert de gegeven opdracht uit met zijn volmacht door de mandaatgever.

Voorbeeld: De mandaatgever, zelfstandige geeft aan de mandaathouder, zijn boekhouder de opdracht om in zijn plaats zijn personenbelasting in te dienen.

Hoe volmacht geven?

Een zelfstandige of een verantwoordelijke van een onderneming kan online een volmacht geven.

Zie http://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern

Wist u trouwens dat u, als zelfstandige ook een volmacht kan geven voor indiening BTW of uw vennootschapsbelasting of ook voor andere aangiftes bij de overheid?

Tot wanneer?

De mandatarishouder kan uw personenbelasting indienen tot 25/10/2018.

Maar wacht niet weer tot op het laatste moment. U kan nooit weten wat er plots kan tussenkomen. Bovendien heeft uw boekhouder tijd nodig om uw documenten te verwerken en om uw personenbelasting in te dienen.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Belangrijke data

Belangrijke data voor uw boekhouding

BTW

Wanneer uw BTW-aangifte indienen?

Kwartaalaangevers

Voor kwartaal 1 (januari, februari en maart): 20/04/20XX

Voor kwartaal 2 (april, mei en juni): 20/07/20XX

Voor kwartaal 3 (juli, augustus en september): 20/10/20XX

Voor kwartaal 4 (oktober, november en december: 20/01/X1

 

Maandaangevers

Iedere 20ste van de volgende maand.

Kijk naar de volgende website voor de laatste wijzigingen:

Aangifte https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/kalender#q1

Betaling: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/kalender#q2

 

Opmerking

Voor juli is er gewoonlijk een vakantieregeling voor de indiening, maar niet voor de betaling.
In december betalen de kwartaalaangevers een voorschot op hun BTW van Q4/2018. Het voorschot is het werkelijk BTW-bedrag van uw transacties tussen 01/10/XX en 20/12/XX. Dit voorschot hoort betaald te worden voor 24/12/XX.

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/periodieke_aangifte/verplicht_voorschot#q1

 

Intracommunautaire opgave

Indiening valt samen met de BTW

Bij kwartaalaangevers: per kwartaal

Bij maandaangevers: per maand.

 

Klantenlisting

Indienen elk jaar voor 31/03/X1

Na stopzetting van uw BTW-nummer, heeft u nog drie maanden

 

Personenbelasting 2018

Op papier voor 29/06/2018.

Via Tax-on-web tot en met 12/07/2018.

Een mandataris (boekhouder) kan uw aangifte indienen via Tax-on-web tot en met 05/11/2018.

 

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

De voorafbetalingen van de vennootschapsbelasting

Voorafbetaling: antwoord op de volgende vragen wie, wanneer, welk bedrag, hoe betalen en waarom?

Wie?

 • Een Belgische vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting;
 • Buitenlandse vennootschap met het doel om winst te maken, onderworpen aan de Niet-inwoners belasting.

Uitzondering: Een kleine vennootschap die minder dan drie jaar bezig is.

Wanneer betalen:?

Voorafbetaling 1 tegen 10/04/2018

VA2 tegen 10/07/2018

VA3 tegen 10/10/2018

VA4 tegen 20/12/2018

Indien u te laat betaald, wordt de voorafbetaling naar het volgende kwartaal overgezet.

Welk bedrag?

 • Door hun inkomsten van het jaar te schatten;
 • Daarop de verschuldigde belasting te berekenen;
 • Deze belasting vermenigvuldigen 103/100;
 • Eventueel de verminderingen aftrekken (voorheffingen);
 • Het bepaalde jaarbedrag aan belastingen delen door vier;
 • Deze uitkomst op een tiental afronden:
 • Dit bedrag ieder kwartaal storten.

De vennootschap kan voor een andere verdeling voor haar stortingen kiezen.

Hoe eerste voorafbetaling?

 • Betaal via een bankrekening op naam van de vennootschap;
 • Betaal naar BE20 6792 0023 3056 BIC: PCHQ BEBB van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen;
 • Typ bij “Naam en adres van de begunstigde”: Dienst “Voorafbetalingen – Vennootschappen”;
 • Gebruik bij mededeling: de gestructureerde mededeling berekend op basis van het ondernemingsnummer via Module gestructureerde mededeling of gebruik de vrije zone en typ het ondernemingsnummer.

Na deze eerste betaling ontvangt u telkens een uitnodiging tot betaling van de voorafbetaling voor de vervaldagen. Gebruik de toegevoegde gestructureerde mededeling.

Waarom?

Als de onderneming geen voorafbetaling doet, riskeert men een belastingvermeerdering. De overheid wil u zo aanzetten om sneller te betalen en niet te wachten tot het aanslagbiljet. Ook voor wie wacht tot oktober of december, ontsnapt niet meer aan de boete en betaalt een (gedeeltelijke) verhoging.

Deze belastingvermeerdering wordt berekend op het inkomen van het boekjaar afgesloten volgens kalenderjaar of het boekjaar dat afgesloten wordt voor 31/12/2018 voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018).

Tarief: Door een maatregel van de belastinghervormingen verhoogt de boete van 2,25% naar 6,75%

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Overzicht aftrekbare beroepskosten zelfstandigen

Wat zijn de beroepskosten?

 • Op naam van de onderneming met een ticket of factuur;
 • In de onderneming zelf te gebruiken;
 • Met de bedoeling om winst te maken of te behouden;
 • En betaald door onderneming in hetzelfde boekjaar.

Aftrekbare beroepskosten

Kosten die u 100% (volledig) gebruikt voor uw onderneming.

 • Aankoop diensten (vb. factuur boekhouder, herstelling machine);
 • Aankoop diverse goederen (vb. pennen, postzegels);
 • Aankoopkosten gronden en terreinen;
 • Aankoop handelsgoederen (vb. haarproducten bij een kapper);
 • Afschrijvingskosten investeringen (vb. een machine: geschat gebruik is 5jaar, dan schrijft u iedere jaar 1/5 van het aankoopbedrag af. Dit bedrag neemt u als kost.);
 • ;Belastingen onroerende voorheffing;
 • Bijdragen en lidgelden van beroepsverenigingen;
 • Cadeaus uitdelen tijdens buitenlandse zakenreis;
 • Cadeaucheques van 50 euro;
 • Daguitstappen personeel;
 • Geschenken personeel maximaal 35 euro per persoon en per jaar. Eervolle vermelding maximaal 105 euro per persoon en per jaar Huwelijken personeel: maximaal 200 euro;
 • Geschenk van meer dan 125 euro/jaar gegeven aan professionele klanten zoals vennootschappen of vrije beroepen);
 • Gratis drank en eten aan personeel, ook als personeel in opdracht werkt buiten de onderneming;
 • Huur en leasingkosten (behalve voor personenwagens);
 • Feest personeel 1x per jaar;
 • Financieringskosten;
 • Kosten kantoor of professioneel gebruikte ruimte;
 • Maaltijdcheques (vrijgesteld van RSZ en Sociale bijdrage);
 • Parking klanten en leveranciers;
 • Proportionele boeten zoals parkeerretributies en schadevergoeding beroepsfout;
 • Publiciteitskosten en demonstratiekosten;
 • Opleidingskosten i.v.m. onderneming;
 • Telecomkosten (gsm, smartphone, telefoon en internet);
 • Sociale bijdragen: totaal van ieder kwartaal;
 • Versieringen en bloemen voor bedrijfslokalen;
 • Verzekeringen: VAPZ, gewaarborgd inkomen en beroepsrisico’s.

Gedeeltelijk aftrekbare beroepskosten

Kosten die maar voor een gedeelte aanvaard worden door de fiscus. Het gedeelte dat niet aanvaard wordt, noemt men ook verworpen uitgaven.

 • Autokosten bij Personenwagen 75% aftrekbaar;
 • Onthaal- en receptiekosten 50% aftrekbaar;
 • Relatiegeschenken 50% aftrekbaar;
 • Restaurantkosten 69% aftrekbaar.

Niet-aftrekbare beroepskosten

 • Niet-proportionele boeten zoals fiscale, gerechtelijke en verkeersboetes;
 • Sociaal voordelen.

Bijgewerkt tot 19/03/2018

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen