Tagarchief: starter

Een administratieve wegwijzer in zeven stappen

Een administratieve wegwijzer in zeven stappen
Beste ondernemer in spe

U gaat binnenkort starten met uw onderneming of u zoekt informatie om eventueel later te starten met uw eigen onderneming.

Maar heeft u eigenlijk wel een idee wat er allemaal van u verwacht wordt rond de administratie en boekhouding van uw onderneming. Ik zeg het u eerlijk: het is een administratieve rompslomp.

Echter als u zich goed voorbereidt, bent u niet alleen in orde met wettelijke formaliteiten. Ook heeft u dan een streepje voor tegenover andere starters door bijvoorbeeld uw opstelling van een financiële plan of door een marktonderzoek uit te voeren.

Een goede voorbereiding is dus key voor een goede start. Wilt u een goede start?
Bekijk dan zeker mijn e-book: Een administratieve wegwijzer in zeven stappen, vol met tips over de administratie en boekhouding voor het opstarten van uw onderneming.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Factuurvermeldingen: Wat vermelden op uw factuur?

Verplichte factuurvermeldingen: Het opstellen van een correcte factuur voorkomt dat u als leverancier een boete krijgt en dat uw klant de aangerekende BTW niet zou kunnen terugvorderen. Het is dan ook van belang dat de facturen inhoudelijk correct zijn.

Wat staat er op een factuur om wettelijk in orde te zijn?

 1. Factuur: Op de factuur moet het woord ‘Factuur’ effectief vermeld worden;
 2. Factuurdatum: Datum van uitreiking van de factuur;
 3. Volgnummer: Iedere factuur krijgt een uniek identificatienummer;
 4. Identiteit leverancier: Naam, rechtsvorm, adres, BTW-nummer en bankrekeningnummer (IBAN en BIC;
 5. Identiteit klant: Naam, rechtsvorm, adres en BTW-nummer;
 6. Datum belastbaar feit: De datum wanneer de levering of de dienst heeft plaatsgevonden of de datum van ontvangst van (een deel van de prijs);
 7. Aard van de uitgevoerde handeling: Benaming van de goederen / diensten, hoeveelheid, eenheidsprijs;
 8. Bedrag exclusief BTW (Maatstaf van Heffing): Per tarief het bedrag exclusief BTW, dit is het bedrag waarop de BTW wordt berekend;
 9. Tarieven BTW: percentage 6%, 12% of 21%;
 10. Verschuldigde BTW: Het bedrag van de verschuldigde BTW;
 11. Totaalbedrag: De som van het bedrag excl. BTW en de verschuldigde BTW;
 12. BTW verlegd: Deze mededeling wordt vermeld indien de btw verschuldigd is door de medecontractant (werken in onroerende staat, intracommunautaire diensten)
 13. Factuur uitgereikt door de klant: deze mededeling wordt vermeld indien de klant (medecontractant) zelf de factuur uitreikt in naam en voor rekening van de leverancier;
 14. Verwijzing naar eerdere stukken; Indien er reeds een voorschotfactuur of een gedeeltelijk factuur werd uitgereikt, dan moet dit vermeld worden op de recentste factuur;
 15. Duplicaat; Indien verschillende exemplaren van een factuur worden uitgereikt, moet de leverancier / duidelijk de vermelding duplicaat of kopie aanbrengen;
 16. Oorspronkelijke factuur door toeval of overmacht verloren heeft of indien de factuur vernietigd is, dan moet de volgende mededeling op de factuur vermeld worden: ‘Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de vernietigde of verloren gegane originele factuur: BTW aanschrijving 10/1974’;
 17. Bijzondere regeling – X: als een bijzondere regeling voor reisbureaus, gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen van verzameling of antiquiteiten wordt gehanteerd, moet deze vermelding op de factuur komen;
 18. Algemene voorwaarden: Dit zijn de algemene verkoopsvoorwaarden die de contracterende partijen moeten aanvaarden. In dit deel wordt een betalingstermijn opgenomen. Bij de factuurdatum kan u best een vervaldatum zetten, zodat voor iedereen de betalingstermijn duidelijk is.

Het uitreiken van creditnota’s vereist eveneens een specifieke vermelding.

Een creditnota wordt uitgereikt indien in de oorspronkelijk factuur een fout is opgetreden. De creditnota vermeldt dezelfde verplichtingen zoals hierboven besproken voor de factuur. Uiteraard dient nu het woord ‘Creditnota’ vermeld te worden in plaats van het woord ‘Factuur’.

Op de creditnota dient ook de volgende vermelding te worden opgenomen: ‘BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht’ (art. 4 §1 3° KB nr. 4). Er moet eveneens verwezen worden naar de oorspronkelijk factuur en de factuurdatum.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Stap 7: Organiseren van uw financiële administratie

Beste Starter

U heeft enige tijd geleden mijn e-book: Een administratieve wegwijzer in 7 stappen gedownload. Een e-book om u als starter de weg te wijzen in de administratieve en boekhoudwereld. Of u heeft via sociale media dit artikel gevonden, download dan even het e-book en u bent weer helemaal bij.

In de volgende artikels vindt u tips, weetjes en updates over de verschillende stappen. Stap 7: Organiseren van uw financiële administratie

‘Dwaasheid die organiseren kan, is de gezworen vijand van de orde.’ Georges Duhamel

 Als u het woord organiseren opzoekt in de woordenboek:

 • regelen en laten ontstaan Synoniemen: arrangeren beleggen
 • [ov] een bepaalde structuur aanbrengen. • [ov] iets, vaak een evenement, tot stand brengen.
 • Het proces van identificeren, verdelen en groeperen van uit te voeren werk; definiëren van verantwoordelijkheden, delegeren van bevoegdheden en vaststellen wie aan wie rekenschap moet geven, om mensen in staat te stellen zo efficiënt en effectief mogelijk samen te werken bij het bereiken van vooraf vastgestelde doelen.
 • Catalogiseren 2) Initiëren 3) Inrichten 4) Jatten 5) Op touw zetten 6) Ordenen 7) Regelen 8) Stroomlijnen 9) Tot stand brengen 10) Versieren 11) Voorbereiden

Maar wat betekent het nu eigenlijk het organiseren van uw boekhouding.

Er zijn verschillende methodes die werken:

 • Een vaste dag per week zelf aan uw administratie werken;
 • Een Virtual Assistant (VA). U vindt hen in alle vormen, als zelfstandige freelancer, ondernemingen, samenwerkingen en ook in het buitenland. Zoek maar eens online.
 • Iemand in dienst nemen (deeltijds), zodra het financieel kan.
 • Uw boekhouder vragen om ook het administratief gedeelte voor zijn rekening te nemen.

Aan u om de beste methode te vinden voor u en uw onderneming. Een draaiende administratie en boekhouding is een werkende onderneming. Naar mijn ervaring zijn deze ondernemers ook de meest succesvolle.

Tips: Weet wat er speelt in de administratie en boekhouding. Ook al besteedt u dit uit. Het blijft uw onderneming en dus uw verantwoordelijkheid.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Stap 6: Verplichtingen boekhouding, btw en fiscaliteit

Beste Starter

U heeft enige tijd geleden mijn e-book: Een administratieve wegwijzer in 7 stappen gedownload. Een e-book om u als starter de weg te wijzen in de administratieve en boekhoudwereld. Of u heeft via sociale media dit artikel gevonden, download dan even het e-book en u bent weer helemaal bij.

In de volgende artikels vindt u tips, weetjes en updates over de verschillende stappen. Stap 6: Verplichtingen boekhouding, btw en fiscaliteit

‘Een mens die alleen was in het heelal had geen enkel recht, maar enkel verplichtingen.’ Simone Weil

Een boekhouding voeren is het registeren van alle inkomende en uitgaande documenten van uw onderneming.

Maar hoe registert u deze documenten: Excel of met een boekhoudprogramma?

Excel is gratis en betrouwbaar, maar u heeft wel een goede kennis nodig van Excel. U moet namelijk uw boekhouding, dus concreet gezien uw aankoop- en verkoopdagboek in de juiste structuur verwerken.

Een goed boekhoudprogramma vindt u gemakkelijk online, maar daar hangt een kostprijs aan vast. Ook zijn er enorm veel boekhoudprogramma, dus is het moeilijk om als starter het passende boekhoudprogramma te vinden.

In theorie kan een ondernemer met een beetje kennis perfect zelf zijn boekhouding voeren, maar het is tijdrovend. Bovendien moet uw boekhouding juist zijn, anders krijgt u bij controle problemen. Ook verandert de wetgeving regelmatig en kan u bepaalde fiscale voordelen mislopen.

Bent u overtuigd? Een boekhouder is een meerwaarde voor uw onderneming. Hij of zij kan u adviseren voor een boekhoudprogramma of kan u Excel-sjablonen aanreiken. Eveneens volgt hij de laatste wetgeving en weet hij perfect welke belastingvoordelen u kan toepassen. Bovendien is zijn prijs voor het voeren en/of controleren van uw boekhouding een (aftrekbare) beroepskost.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Stap 5: Verzekeringen

Beste Starter

U heeft enige tijd geleden mijn e-book:  Een administratieve wegwijzer in 7 stappen. Een e-book om u als starter de weg te wijzen in de administratieve en boekhoudwereld. Of u heeft via sociale media dit artikel gevonden, download dan even het e-book en u bent weer helemaal bij.

In de volgende artikels vindt u tips, weetjes en updates over de verschillende stappen. Stap 5: Verzekeringen

‘De grote gebouwen waarin de verzekeringen huizen, hebben ze te danken aan de kleine lettertjes.’ Wim Kan

Enkele tips verzekeringen:

 • Vergelijk de prijzen en meerwaarde van de verschillende verzekeringen. De volgende website kan u hierbij helpen: Alles over verzekeringen
 • Laat u bijstaan door een onafhankelijke verzekeringsexpert.
 • Bepaal goed de waarde van wat u verzekerd (huis, inboedel, handelsgoederen, wagen)
 • Lees uw verzekeringscontracten goed na.
 • Doe elke jaar een controle op uw lopende verzekeringen of ze nog wel allemaal passen bij uw huidige situatie.
 • Maak elke jaar een afspraak met uw verzekeringsexpert.

 

Update pensioensparen

POZ = Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen

Voor wie

 • Voor vrije beroepers in hoofd- en bijberoep.
 • Zelfstandige met een eenmanszaak in hoofdberoep of in bijberoep die minstens drie jaar actief zijn en voldoende sociale bijdragen betalen.
 • Meewerkende echtgenoten
 • Zelfstandige helpers

Interessant voor bovenstaande zelfstandige met een minimum netto jaarinkomen van 30.000 euro en al een VAPZ afgesloten hebben.

Voordelen POZ

 • Premie is een beroepskost, dus aftrekbaar.
 • Belastingvermindering van 30%
 • Goed rendement
 • Perfect combineerbaar met andere pensioensparen formules.

Meer spaarmogelijkheden: U mag tot 80% van uw totale pensioenopbouw van je gemiddelde inkomen van de laatste drie kalenderjaren sparen, gerekend met VAPZ en POZ.

Wanneer

Wetsontwerp is gestemd. Binnenkort verschijnt het in het staatsblad, na handtekening van de koning. Vanaf 01/07/2018 zou u een POZ kunnen afsluiten.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen